ادبیات نظری تحقیق رشد و اختلال رشدی ویژه

ادبیات نظری تحقیق رشد و اختلال رشدی ویژه

ادبیات نظری تحقیق رشد و اختلال رشدی ویژه رشد و اختلال رشدی ویژه
جسم انسان در دوران طفولیت ، کودکی و نوجوانی در حال رشد و بالیدگی است . ادراک او از جهان اطرافش عمیق تر شده ، ظرفیت ذهنیش با افزایش مهارت های روانی بیشتر می شود . همچنین با تشکیل روابط جدید ، مهارت های اجتماعی آموخته می شود . عملکرد مهارت های حرکتی باید با همه این تغییرات منطبق شده ، تغییر شکل پیدا کنند . تغییرات رشدی در اوایل زندگی بسیار چشمگیر است ، اما این تغییرات در دوره بزرگ‌سالی متوقف نمی شود – تغییرات فیزولوژیک به طور مداوم رخ می دهد و تجارب محیطی ، ادراک و مهارت‌های روانی و روابط اجتماعی فرد را پالایش می کند ( هی وود ، 1385 ). رشد حرکتی را می توان در چارچوب ظاهر شدن مهارت های جدید ، پالایش الگوهای حرکتی اجرای مهارت ، یا تولید حرکت تبیین کرد . اگرچه میزان یادگیری مهارت ها و پالایش آن‌ها در افراد مختلف ، متفاوت است . این تغییرات تا اندازه زیادی مربوط به تفاوت میزان نمو جسمی و بالیدگی در بین کودکان از یک طرف و میزان تجارب حرکتی منحصر به فرد آن‌ها از طرف دیگر است ( هی وود ، 1385 ).
رشد در کامل‌ترین مفهوم ، به تغییرات ایجاد شده در سطح عملکرد فرد در طول زمان مربوط می شود . کو و ساگدن ( 1985 ) تعریف زیر را برای رشد ارائه کردند : ‘ تغییرات سازگار بامهارت و کارایی ‘ چنین تعریفی نشان می دهد که فرد برای کسب یا حفظ سازگاری و تناسب نیازمند تطبیق و تغییر در سراسر زندگی است ( گالاهو و ازمون ، 1390 ). تغییرات همراه رشد عموماً در سه زمینه به وجود می آید : جسمی ، شاختی و روانی – اجتماعی . رشد جسمی به تغییراتی مربوط می شود که در بدن به وجود می آید : تغییرات از نظر قد ، وزن ، مغز ، قلب و سایر دستگاه ها و اعضا همچنین تغییر در ساخت های استخوانی ، عصبی ، همراه با مهارت های حرکتی . رشد شناختی به تغییراتی مربوط می شود که در حوزه فعالیت های ذهنی روی می دهد و احساس ، ادراک ، حافظه ، تفکر ، استدلال و زبان را شامل می شود . رشد روانی – اجتماعی اصولاً دگرگونی های مربوط به شخصیت ، هیجان ها و روابط با دیگران را در بر می گیرد ( وندر زندن ، 1386 ).
همچنین کاربرد علم رشد حرکتی مفیدترین روش برای مطالعه علم رشد است . مشکلات حرکتی ناشی از عوامل متعددی هستند که ممکن است ذاتی باشند ، مشکلات نوزادی که با ناتوانی حرکتی مثل اسپینا بیفدا ( نخاع دو شاخه ) متولد می شود ؛ یا در اثر آسیب شدید و یا به مرور زمان با بالا رفتن سن و فشارهای مداوم به وجود می آید ، نظیر مشکلات وضعیتی در نحوه نشستن یا راه رفتن . یا می تواند صرفاً در حین کسب یک مهارت جدید بروز کند ، مثل اجرای حرکت آرابیسک ( ضربه به توپ گلف ). همانند علوم دیگر ، هدف از مطالعه رشد حرکتی ، یادگیری مطالبی جهت کاهش مشکلات اجتماعی است ( گالاهو و ازمون ، 1390 ). رشد انسان را می توان در چارچوب نظریه های

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید