ادبیات نظری تحقیق راسته ی دیپلومونادیا، جنس ژیاردیا، ژیاردیا لامبلیا

ادبیات نظری تحقیق راسته ی دیپلومونادیا، جنس ژیاردیا، ژیاردیا لامبلیا

ادبیات نظری تحقیق راسته ی دیپلومونادیا، جنس ژیاردیا، ژیاردیا لامبلیا – راسته ی دیپلومونادیا
این تاژک داران دارای تقارن دو طرفی ، دو هسته و تا هشت تاژک می باشند . غالبا انگل مهره داران و بی مهرگان هستند . دو جنس اصلی این راسته یعنی Hexamita و Giardia با توجه به شکل خاص آن ها به راحتی می توان تشخیص داد . اولی باریک و دارای دو جفت تازک است که از ابتدای بدن انگل خارج شده است ولی کیست و صفحه ی مکنده ندارد . گونه های Hexamita در روده ی دوزیستان ، ماهیان و پرندگان مستقر می شوند .
– جنس ژیاردیا
گونه های این جنس از روده ی کوچک انسان ، سگ ، گربه ، انواع جوندگان ، خرگوش و بسیاری از پستانداران ، دوزیستان و خزندگان جدا شده است . تعداد شناخته شده ی با ارزش این گونه ها ، و بیماری زایی اغلب آن ها به درستی روشن نیست . Giardia canis در سگ گاهی بیماری زا است و بیماری Giardia lamblia در انسان نیز دقیقا اثبات شده است . مورفولوژی کلی این گونه ها مشابه یکدیگر است و تمام آن ها به شکل کیست با مدفوع خارج و به میزبان دیگر منتقل می شوند ( 42 ).
– ژیاردیا لامبلیا
در مورد نام صحیح این انگل اتفاق نظر وجود ندارد . نام های Giardia intestinalis و Giardia duodenalis برای این انگل گفته می شود . احتمالا این انگل اولین تک یاخته ی انگلی است که توسط آنتونی وان لوون هوک در سال 1681 در مدفوع خودش دیده شده است . Giardia lamblia در دئودنوم و اوایل ایلئوم انسان ، میمون و خوک در تمام دنیا دیده شده است . در انسان به ویژه در کودکان یک انگل عمومی به شمار می رود و عامل ایجاد بیماری Giardiasis می باشد . سگ های آبی مخزن آلودگی انسانی در شمال آمریکا هستند ( 43 ).

Giardia lamblia تک یاخته تاژک دار روده ای است که از تمام نقاط دنیا گزارش شده و در مناطق گرمسیر و نقاطی که تراکم جمعیت زیاد و امکانات بهداشتی کم است ، شیوع بیشتری دارد . این انگل در فرم فعال یا تروفوزوئیت بوسیله صفحه چسبنده خود به قسمت فوقانی دستگاه گوارش میزبان می چسبد و در این مکان تغذیه و تکثیر می کند . هر دوازده ساعت یک بار تقسیم دوتایی انجام می دهد که با یک حساب سر انگشتی میتواند در عرض 10 روز به بیش از یک ملیون برسد ( 3 ).
تروفوزوئیت در بیشتر زمان فعالیت ، از محل خود جدا شده و در محتویات روده ای شناور می ماند . در این زمان به ساختمان تخم مانندی به نام کیست تغییر شکل می یابد که با مدفوع به خارج از بدن دفع می شود . دفع کیست ممکن است ماه ها ادامه داشته باشد . در خارج از بدن کیست ها ممکن است بوسیله سایر حیوانات خورده شوند . در معده این حیوانات در اثر اسید معده و آنزیم های گوارشی ، تروفوزوئیت از کیست خارج شده و چرخه تکرار می گردد .
ابتلا از راه دهان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید