ادبیات نظری تحقیق خودپنداره

ادبیات نظری تحقیق خودپنداره

ادبیات نظری تحقیق خودپنداره خلاصه ای از کار :
مقدمه :
یکی از مفاهیم بنیادین در تکامل شخصیت و روان هر فرد ، که در دوره نوجوانی اهمیت پیدا می کند ، مفهوم ( خود ( است ، ( خود ( شامل کلیه کیفیتهای ذهنی و عینی است که شخص از خود و دیگران از او دارند . برای مثال ( خود ( شامل ظاهر واقعی فرد ، ارزش ها ، ایده ها ، دانش ها ، معلومات و همچنین ادراکاتی که سایرین از او دارند می باشد . با این اوصاف می توان گفت که خود پنداره چهارچوبی شناختی است که به واسطه آن به سازمان بندی آنچه که درباره خویش می دانیم ، می پردازیم . ( تقی زاده ، 1379 )
دوران نوجوانی آدمی با آغاز بلوغ جنسی شروع شده و با تعهد پایدار وی به یک نقش بزرگسالانه پایان می‌یابد . بنابراین ، نوجوانی باید هم تعیین کننده روانی اجتماعی و هم تعیین کنندهزیستی داشته باشد . مطالعات روانشناسی اجتماعی نشان می‌دهد در طی و پس از بلوغ جنسی ، کودکان به طور فزاینده‌ای خودآگاه شده و از نظرات دیگران آگاه و به این نظرات حساس می‌شونداین مطالعات به رشد مداوم خود در طی دوران نوجوانی و یکپارچگی فزاینده میان وضعیت ذهنی فرد و وضعیت ذهنی دیگران اشاره دارد . ( سباستین و همکاران ، 2008 )
……………
بررسی موضع گیری های نظری در قلمروی خود
دیدگاه اجتماع
در دیدگاه اجتماعی ، مطالعه زمینه خود قدیمی بوده و به کارهای کولی ( 1902 ) بر می گردد . در این دیدگاه خود یک محصول اجتماعی
…………..
اهمیت خودپنداره
خودپنداره در طول تاریخ بشری از دیدگاه فلاسفه ، دانشمندان و نیز افراد عادی مورد توجه قرار گرفته است . متفکران بویژه در قرن حاضر ، بر این باورند که صرفاً انسان ، دارای تجربه خوپنداره است و تجربه روان شناختی ، منحصر به انسان است . شاید راجرز اولین کسی بود که با مطرح کردن خویشتن ، خودپنداره را عملاً وارد حوزه‌های پژوهشی روان شناسی کرد . بعد از راجرز پژوهشگران دیگری مانند کولی ، آلپورت ، مازلو و دیگران در مورد مفهوم خود نظریه هایی را ارائه کردند ( چن ، 2004 ).
…………
مفهوم در حال تغییر « خود »
دو منبع اصلی اطلاعات وجود دارد که ما برای ساختن خودپنداره از آنها استفاده می‌کنیم . ارزیابی‌های مستقیم از ‘ آنچه به آن شبیه هستیم ‘ می‌تواند از واکنش‌های ما به اتفاقات گذشته و تجربه‌هایمان ، گرفته شود ، درحالی که ارزیابی‌های غیرمستقیم ، از عقاید ما در مورد اینکه توسط دیگران چگونه دیده می‌شویم برمی‌آیند ، مفهومی که در قالب خود آیینه‌ای بیان می‌شود . ( گالاگر ، 2000 )
…………..
همبسته های عصبی ‘ خود ‘ در نوجوانی
مطالعات نشان داده اند که نوجوانی دوره رشدی بسیار مهمی برای شکل گیری مفهوم « خود » و ساختار‌های عصبی پشتیبان آن می باشد . تحقیقات تصویربرداری عصبی اخیر ثابت کرده‌اند که فعالیت‌های درون مغز ، شامل قشر پیش پیشانی میانی ( MPFC ) ، که با پردازش « خود » مرتبط هستند ، بین اوایل نوجوانی و بزرگسالی تغییر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید