ادبیات نظری تحقیق خلاقیت ومعلولیت جسمی

ادبیات نظری تحقیق خلاقیت ومعلولیت جسمی

ادبیات نظری تحقیق خلاقیت ومعلولیت جسمی فصل دوم
پيشينه تحقيق 19
بررسي تاريخي 21
تعريف خلاقيت 21
عوامل موثر بر خلاقيت 27
رابطه خلاقيت و ويژگي‌هاي شخصيتي 27
ديدگاه روانكاوي از خلاقيت 29
ديدگاه گيلفورد درباره خلاقيت 30
ديدگاه تورنس درباره خلاقيت 31
خلاصه‌اي از تاريخچه نظريه‌هاي خود 32
مازلو و نظريه خود 33
چگونگي شكل‌گيري خود 34
خودپنداري 35
رشد خودپنداري در نوجواني 36
عنوان صفحه
خودواقعي و خود آرماني 37
خودشكوفايي و خلاقيت 38
نقش تصوير ذهني بدن در خودپنداري نوجوان 40
مروري بر دنياي معلولين 41
معلول چيست ؟ 43
علل معلوليت‌ها 45
انواع معلوليت 45
جنبه‌هاي رواني معلوليت جسمي – حركتي 46
معلوليت جسمي – حركتي و خودپنداري 47
مشكلات ناشي از معلوليت و نقايص بدني 48
تأثير والدين بر شخصيت افراد معلول جسمي – حركتي 49
توان بخشي معلولين جسمي – حركتي 50

پيشينه تحقيق :
فرانك بارون اولين كسي بود كه تحقيق تطبيقي چندجانبه‌اي را در مورد سليقه‌ها و ترجيحات افراد خلاق و غيرخلاق انجام داد . او بر مبناي يك آزمون خلاقيت دو گروه را تشكيل داد . يك گروه مركب از 25 نفر خلاق‌ترين افراد و گروه ديگر باز هم مركب از 25 نفر كه از نظر خلاقيت در پايين‌ترين سطح قرار داشتند .
تجزيه و تحليل خصوصيات آزمودنيها به وسيله اعضاي مؤسسه شخصيت انجام گرفت اين امكان را فراهم كرد كه بارون در گروه فوق را چنين توصيف كرد : ميزان آگاهي افراد خلاق از مسائل امور زياد است ، نسبت به مسائل بينايي بي‌علاقه هستند و بالاخره مبتكر ، با همت ، پرانرژي و صبور هستند . اين توصيفها با عقايدي كه معمولاً درباره اصالت جويي و تخيل سازنده ابراز شده است كاملاً تطبيق دارد . بارون مشخص‌ترين كيفيات افراد خلاق را رواني عقيده ، بديهه‌گويي ، رواني كلام و نيز آنچه كه او آن را « سهولت انجام محركهاي مختلف خواند ، مي‌داند ، اين مفهوم آخري در واقع همان گروه‌بندي وسيع است كه توسط بروند تشريح شده است .
معروفترين تحقيق تطبيقي كه درباره ارتباط ويژگي‌هاي فردي و خلاقيت انجام گرفته است به ترمن و همكارانش تعلق دارد كه حدوداً به مدت چهل سال 528 آزمودني سرآمد را مورد بررسي قرار دادند .
تحقيقات پيشين اضطراب را نيز مشخصه‌اي يافته‌اند كه مانع خلاقيت مي‌شود . البته داده‌هاي موجود اين مورد بحث‌انگيز است . براي مثال وايت ثابت كرد اشخاصي كه ميزان اضطراب آنها زياد است به طور معني‌داري بهتر عمل مي‌كنند . ( مايلي ، ميترا ، 80 – 1379 ).
در همين‌جا بايد اضافه كنيم كه آزمايشهاي معيني نيز نبودن همبستگي بين صفات خاص شخصيت و خلاقيت را آشكار ساخته است . مثلاً « جان كازي » هيچ تفاوت قابل ملاحظه‌اي از

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید