ادبیات نظری تحقیق خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان

ادبیات نظری تحقیق خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان

ادبیات نظری تحقیق خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان خلاقیت
– خلاقیت چیست ؟
خلاقیت زیباترین و شگفت انگیزترین خصیصه انسان است . نگاه کردن متفاوت به مسائل و رسیدن به یک راه حل جدید همان چیزی است که عموماٌ از آن به خلاقیت تعبیر می شود . خلاقیت در حقیقت فرآیندی است که در ذهن فرد خلاق اتفاق می افتد و حاصل آن شکل گرفتن یک ایده جدید یا یک راه حل ابتکاری است . امروزه اهمیت خلاقیت و نقش زیربنائی آن در کلیه مسائل زندگی برای همگان آشکار گشته است . لازمه هرگونه تحول ، پویایی و حرکت ، خلاقیت است . بنابراین اغراق نیست اگر بگوییم انسان در کلیه پیشرفت هایش مدیون تفکر خلاق است ( فیض بخش ، ١٣٨١ ). از خلاقیت تعاریف متعددی به عمل آمده است :
خلاقیت و نوآوری : خلاقیت فعالیتی است که باعث ایجاد ایده های نو می شود و نوآوری به عنوان خلاقیت کاربردی تعریف شده است به عبارت دیگر نوآوری فرآیندی است که به وسیله آن خدمات و کالاهای بیشتر و بهتر و جدیدتری ارائه می شود ( سینک ، ١٩٨٥ ). مارکرت بودین : توانایی به جامع عمل نشاندن ایده یا هنر واقعی زیبا که تازه ، شگفت آور و با ارزش است ( بودین ، ٢٠٠٥ ). فرانکن می گوید :’ خلاقیت یعنی گرایش به تولید و تشخیص دادن ایده های متناوب فرعی و امکان پذیر ، خلاقیت ممکن است در حل مساله و ارتباط با دیگران و سرگرم کردن خودمان و دیگران مفید باشد . به سه دلیل خلاقیت برای انسان برانگیزنده است :
الف ) احتیاج برای نوآوری گوناگونی و تحریک های کامل .
ب ) احتیاج به ایده های مرتبط و ارزشمند .
ج ) احتیاج به حل مساله ( فرانکن ، ٢٠٠٨ ).
لیندا نایمن می گوید : ‘ تعریف من از خلاقیت ، عمل دگرگون کردن واقعیت های درونی ایده های نو و ابتکاری است . خلاقیت شامل دو فرآیند است . نوآوری و سپس تولید کرد . نوآوری تولید یک محصول یا اجرای یک ایده است . اگر شما ایده ای را داشته باشید اما به ان عمل نکنید ، شما ابتکار دارید اما خلاق نیستید ‘ ( نایمن ، ٢٠٠٨ ).
رولو مای : خلاقیت یک فرآندی از به وجود اوردن چیزی تازه در واقعیت است . خلاقیت به یک موقعیت یا یک عقیده احتیاج دارد . خلاقیت به دور از نمادها و اسطوره ها متولد می شود . واقعیت هایی که در آگاهی ما ازنکته ها ورازهای قبلی زندگی جدید ما بوده است . تجربه به اوج رساندن یک خلسه و هوشیاری است ( مای ، ٢٠٠٧ ).
استرونبرگ و لابرت : یک محصول وقتی اندیشه نوین و شایسته باشد ، خلاق است . یک اندیشه نوین ، اصیل و پیش بینی ناپذیر است . مفهومی بزرگتر ، محرک بیشتر در تولید محصول و کار و ایده های بیشتر ، خلاقیت بیشتر تولید می کند ( استرونبرگ ولابرت ، ٢٠٠٦ ).
دانیل پینک می گوید : خلاقیت مرکز مهارت و رهبری و مدیریت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید