ادبیات نظری تحقیق خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت

ادبیات نظری تحقیق خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت

ادبیات نظری تحقیق خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت خلاصه ای از کار :
2 – 1 – مقدمه
شناخت رفتار مصرف کننده در محیط کسب و کار فاکتور مهمی برای دستیابی به فروش بیشتر و کسب سهم بیشتر بازار می باشد . خرید ناگهانی یا برنامه ریزی نشده از اجزا مهم رفتار مصرف کننده می باشد که می تواند سهم چشمگیری از فروش را به خود اختصاص دهد و می توان با اتخاذ راهکار های مناسب درصد فروش ناشی از خریدهای ناگهانی مشتری را بالا برد .
………….
– 2 – مفهوم مشتری در گذر زمان
مشتری شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم کالاها و خدمات تولید شده به وی عرضه می گردد . « مشتری » همان كسی است كه نیازش را خود تعریف می‌كند ، كالاها و خدمات تولیدی را مصرف می‌كند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی بپردازد . ولی زمانی این هزینه را متقبل می‌شود كه در كالاها یا خدمات تحویلی ، ارزشی را ببیند كه پرداخت آن هزینه را توجیه نماید . تا سال 1990 استنباط جهان تجارت از استعمال واژه مشتری صرفاً بر انجام معاملات تجاری محض محدود بود كه درآمدی از آن حاصل می‌شد ولی امروزه مشتری به عنوان یك واحد غیر درآمدزا نیز مطرح است . بنابراین مشتری كسی است كه انجام معامله و داد و ستدی را در یك محیط رقابتی به عهده دارد و در حالت تعاملی چیزی را می‌دهد و چیزی را می‌گیرد ( ماتیلا و ویرتز ، 2001 ).
…………..
2 – 3 – خرید ناگهانی
خرید ناگهانی یکی از جنبه های بسیارمهم رفتار مصرف کننده است و یک مفهوم حیاتی در بازار است به محض افزایش درآمد و توان خرید ، خرید ناگهانی افزایش یافته و به صورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف کننده نمایان می شود طبق ادبیات موجود اگر مصرف کنندگان فقط به هنگام نیاز خرید کنند اقتصاد بازار با شکست مواجه می شود که این خود به وضوح نشان دهنده اهمیت خرید ناگهانی می باشد .
خرید ناگهانی به صورت زیر تعریف شده است :” تجربه ناگهانی یک مشتری که اغلب با یکدندگی همراه بوده آن خرید به صورت آنی اتفاق می افتد .’ حال با استفاده از این تعریف ، ما آن را به این صورت بسط می دهیم : خرید ناگهانی ، یک خرید فوری و اتفاقی است ، بدون اینکه هیچ نیت قبلی برای خرید طبقه خاصی از محصول یا یک خرید ویژه وجود داشته باشد . این گونه رفتارها از روی اشتیاق و بدون هیچ تفکر و تاملی صورت می گیرد و خرید اقلام ساده ای که به یاد می آوریم و یا خرید یک هدیه برای کسی را شامل نمی شود . ( نظری و قادی عابد ، 1390 ).
…………….
2 – 3 – 1 – تاریخچه مطاله خرید ناگهانی
پدیده خرید ناگها نی در در تحقیقات مربوط به مصرف کننده از سال 1950 مورد مطالعه قرار گرفته است . خرید ناگهانی منبع مهمی برای درامد خرده فروشان می باشد و 30 تا 40 درصد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید