ادبیات نظری تحقیق حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

ادبیات نظری تحقیق حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

ادبیات نظری تحقیق حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حیطه های انحطاط مسلمانان
گرچه پس از دوران پرشکوه تمدن اسلام ، یادآوری ناکامیهای گذشته ذهن هر مسلمانی را مشوش می کند ، ولی چنانچه هدف از شناخت ناکامی‌ها ، جلوگیری از افتادن مجدد در چاه انحطاط و شناخت راههای برون رفت از مهلکه باشد ، مطمئنا از تلخی یاداوری انحطاط‌های صورت گرفته در تمدن اسلامی خواهد کاست ؛ بخصوص در عصر فعلی ، که مسلمین بیداری تازه‌ای را در شناخت راههای پیشرفت ، تجربه می کنند .
الف – فرهنگی – علمی
از قرن‌ 6 هجري‌ ( دوازدهم‌ ميلادي‌ )، نوعي‌ زوال‌ علمي‌ در جهان‌ اسلامي‌ آن‌ روز پديدار گشت‌ . مشخصه‌ اين‌ افول‌ كاهش‌ تعداد دانشمندان‌ و انديشمندان‌ ، كاهش‌ تعداد كتب‌ و رساله‌هاي‌ جديد حاوي‌ نوآوري‌ و نيز ابداع‌ و يكسان‌شدن‌ انديشه‌ها است‌ . وبه تدریج با خشک مغزی ها و حملات صورت گرفته از بیرون تمدن اسلامی به مراکز علم و فرهنگی ، علم در میان مسلمین به انحطاط گراییدو به تبع آن در باقی امور به سوی انحطاط یا رکود رفتند .
1 – از بین رفتن مراکز علمی و کتابخانه‌ها
در دوره دویست سالۀ حاکمیت مغولان ( سده هفتم و هشتم هجری ) بر اثر اعمال وحشیانۀ مغولان زیان های جبران ناپذیری بر پیکرفرهنگ و تمدن اسلامی وارد آمد . یکی از جبران ناپذیرترین خرابی‌های مغولان در سقوط بغداد ، نابودی کتابخانه و از دست رفتن چند هزار جلد کتاب بود . در طی کشتار عمومی هزاران دانشور ، عالم ، و شاعر تلف شدند ، کتابخانه ها و گنجینه هایی که طی این قرنها فراهم شده بود ددر یک هفته ویران شد ، صدها هزار جلد کتاب به سوختن رفت . و به گفته دورانت : هیچ یک از تمدن های تتاریخ چون تاریخ اسلام دچار چنین ویرانی ناگهانی نگشت .
در سال 1059م ، تركمانان ، 10400 جلد كتاب خطى يكى از كتاب خانه هاى معتزله و شيعه را در شهر « شاپور » فارس به آتش كشيدند . سرانجام ، در سال 1254م پس از تسخير بغداد ، به گفته ابن بطوطه ، قوم خونخوار مغول 24 هزار تن از روشن فكران را از دم تيغ گذرانيدند و از كتاب خانه ها ، توده هاى عظيم كتاب هاى خطى را بيرون كشيدند و به دجله افكندند و آن قدر اين كار را تكرار كردند كه از كثرت كتاب ، در رودخانه سدّى ايجاد شد . سرانجام ، مغولان از بيم طغيان آب ، بقيه كتاب ها را آتش زدند .
پس از سال 1150م ، همين كه ثروت و فراغ بال افزايش يافت و به تدريج ، جريان ترجمه كتاب ها از جهان اسلامى آغاز شد ، ذهن اروپاى باخترى از آن خواب ديرينه بيدار شد و در مقابل ، مسلمانان به تدريج ، در آستانه خواب تاريخى قرار گرفتند . كتاب خانه ها توسط دشمنان خارجى متجاوز سوخته شدند ، دانشمندان هلاك گرديدند ، مدارس ويران گشتند ، ثروت ها به غارت رفت و آنچه باقى ماند ويرانى بود و فقر و جنگ هاى داخلى و بى كفايتى حاكمان . از سوى ديگر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید