ادبیات نظری تحقیق حمل و نقل، اتوبوس تندرو، بی آر تی، پارکینگ، ایستگاه

ادبیات نظری تحقیق حمل و نقل، اتوبوس تندرو، بی آر تی، پارکینگ، ایستگاه

ادبیات نظری تحقیق حمل و نقل، اتوبوس تندرو، بی آر تی، پارکینگ، ایستگاه تاريخچه حمل و نقل در جهان و ايران :
بررسي هاي تاريخي آشکار نموده است كه از آغاز زندگي بشر در كره خاكي موضوع حمل و نقل و جابجائي انسانها و كالا مطرح بوده است . در زمينه تكامل و تحول حمل و نقل مدارك روشن و گويا در دسترس محققين نبوده است و تصاويري كه از آن زمان به صورت فسيل به جا مانده به سختي از روي آنها به وضع حمل و نقل انسانهاي اوليه پي برده اند . روي اين اصل ، ‌ اطلاعات در اين مورد مبتني بر حدسيات بوده است و آنچه كه مسلم است زنان در آن زمان در حمل و نقل نقش اساسي داشته اند كه با وسائل سنتي محموله هاي خودشان را به محل مورد نظر حمل مي كردند و به اين ترتيب انرژي آنها بدون اينكه در توليد مورد استفاده قرار بگيرد بيهوده تلف مي شد . بررسي هايي كه در اين زمينه بعمل آمده حاكي از آن است كه در اروپاي شرقي از ‘ سورتمه ‘ بعنوان وسيله نقليه استفاده مي شد ، در مصر و آشور هم از سورتمه براي جابجائي بارهاي سنگين بهره برداري مي كردند . ( A . Burns , William : 1956 )
سيصد سال قبل از ميلاد مسيح فراعنه نيز از سورتمه استفاده مي كردند . در اسكانديناوي در مسافرت ها از اسكي استفاده مي شد كه با مرور زمان براي سهلوت كار چرخهايي به سورتمه اضافه كردند . چرخ بعنوان نماد و سمبل حمل و نقل نوين در ايجاد تمدني كه از آن به نام تمدن قرن بيستم ياد مي شود بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است . همچنين با اهلي كردن حيوانات از نيروي آنها بعنوان نيروي محركه استفاده مي كردند . از رودخانه ها و درياچه ها نيز براي حمل از شناورها بهره برداري مي شد و به علت مشكل بودن ساختن قايق چوبي از درختان و از پوست آنها براي جابجائي استفاده مي شد و گاهي دسته هايي از ني را به هم مي بستند وشناورمي ساختند . همچنين خيكهايي را پراز باد نموده و به جاي قايق از آنها استفاده مي كردند . با گذشت زمان توانستند از بادبان بهره برداري بكنند و بدين ترتيب بار زيادتري را به جاهاي دور منتقل مي كردند ، لازم به ذكر است كه عوامل طبيعي ، امثال خشكسالي و زلزله و پديده هاي ديگر به نوبه خود از انگيزه اصل تحرك و جابجائي انسانها بودند كه براي پيدا كردن منابع جديد و بهره برداري از زمينهاي قابل استفاده كه دور از يكديگر قرار گرفته بودند ، آنهارا به تكاپو و تلاش وا مي داشت ( رضائي 1389 ).
براي رسيدن به هدف ، نياز به وسايل حمل و نقل پيشرفته بود و گاهي براي لشكركشي و جنگ و جدال امكانات پيشرفته ضروري بوده است تا اينكه در قرن هيجدهم در اروپا با استفاده از نيروي بار در وضع مهاجرت و حمل و نقل دگرگوني عميق بوجود آمد به طوري كه در حال حاضر ما شاهد پيشرفت هاي همه جانبه حمل و نقل و تكنولوژي مربوطه هستيم و حتي بشر به فضا به راحتي مي تواند دسترسي پيدا كند .
در حال حاضر حمل و نقل و ارتباطات در مناسبات اجتماعي و اقتصادي جهان نقش اساسي دارد .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید