ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب چیستی و ماهیت حقوق شهروندی

هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شان شهروندی را کسب می کند . ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد ، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هایشان و هم در شیوه عمل شان به اصول و مبانی زندگی جمعی ، سیاسی و اجتماعی خود ، به عنوان شهروند ، نزدیک تر و هماهنگ تر باشند . در فرهنگ اسلام واژه‌هایی مانند : رعیت ، امت ، ملت ، ناس و ابناء به چشم می‌خورد که با واژه‌ شهروند ، ارتباط نزدیکی دارند . در میان واژه‌های مذکور ، واژه‌ رعیت از نظر مفهوم و بار سیاسی – حقوقی از دیگر واژه‌ها به مفهوم شهروند نزدیکتر است . رعیت به معنای مسوولیت حاکم در برابر مردم ، در زبان عربی بار مثبتی دارد ( الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته ). اما مفهوم منفی آن در زبان فارسی و خلط میان این دو معنا موجب شده است که از اطلاق رعیت به مردم در نظام‌های سیاسی امروز ، معنایی منفی به ذهن خطور کند . رعیت در زبان فارسی به « گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت می‌کنند و به اتباع پادشاه و تبعه‌ یک کشور اطلاق می‌شود ». در اسلام هر جا صحبت از رعیت شده ، مراد همان حقوق شهروندی امروزی است .
« ابتدا کلمه شهروند را می توان از حیث واژه شناسی تعریف کرد . شهروند از شهر می آید و سیته از واژه لاتینی سیویتاس مشتق است . سیویتاس در زبان لاتین تقریبا معادل کلمه پلیس در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید . شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود . در رم همانند آتن کلیه ساکنان ، خصلت شهروندی ندارند . آن کسی شهروند به شمار می آید که شرائط لازم را برای مشارکت در اداره امور عمومی ، در چارجوبه شهر داراست ».
در دایره المعارف فلسفه استنفورد ، در تعریف شهروندی به اختصار آمده است که شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهره مند از حقوقی است که البته وظایف عضویت نیز برای او محفوظ است . در این تعریف ، شهروند با یک اجتماع سیاسی پیوند خورده است . این گونه جا افتاده که منظور از اجتماع سیاسی ، یک دولت سرزمینی و یک حاکمیت است . پیوندی ناگسستنی بین اجتماع سیاسی و دولت – ملت با فضای جغرافیایی ملی برقرار است . به همین دلیل است که بسیاری شهروندی را با ملیت همسان می گیرند . یعنی بایستی دولتی ، سرزمینی و مرزی باشد تا بتوان از حقوق شهروندی سخن به میان آورد ».
« به نظر جان لاک شهروندی ، مجموعه شیوه ها و تکنیک هایی نظیر مشورت ، معامله ، دیپلماسی و تقسیم قدرت است که می توان از طریق آنها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید