ادبیات نظری تحقیق تیپ شخصیتی BCD

ادبیات نظری تحقیق تیپ شخصیتی BCD

ادبیات نظری تحقیق تیپ شخصیتی BCD خلاصه ای از کار :
مقدمه :
بر خلاف شخصیت های تیپ A که در آن ها سبک شناختی – شخصیتی مستعد فشار زیاد و بدون توجه به زمان می باشد ، تیپ شخصیتی دیگری به نام تیپ B وجود دارد که از نظر سبک شناختی – شخصی سالم تر بوده و از نظر روان شناختی ، انعطاف پذیرتر از تیپ A می باشند . افراد تیپ B ، جدای از فوریت زمانی هستند ، اما به این نوع تقاضاهای زمانی ، هنگامی که واقعاً بخواهند ، می توانند پاسخگو باشند . این اشخاص هر موقعیت را بدون پیشداوری در مورد اینکه چگونه « باید » مسایل خود را حل کنند ، پاسخ می گویند . این افراد از تعطیلات خود لذت می برند و قادرند که در آن ایام کاری انجام ندهند و آرامش بدست آورند . آنان به سمتی که خود را با هم ردیفان خود مقایسه کنند ، کشیده نمی شوند و شمار موفقیت های خود را شمارش نمی کنند . شخصیت تیپ B ، ارزش شخصی را از پیروی هدف های زندگی که در آن موقعیت اجتماعی و اقتصادی را برتر از هر هدفی قرار می دهند ، جدا می کند . آن ها به گونه ای که شخصیت تیپ A گرایش به ارزیابی موفقیت های خود به وسیله ی خواسته های مادی دارد ، نبوده و چنین گرایشی ندارند . از آنجا که آن ها انعطاف پذیرند و در موقعیت ها ، جداگانه عمل می کنند ، در نزدیک شدن به موقعیتی سازگار ، برای حل مسائل خلاق ترند . شخصیت های تیپ B گرایش دارند به این که بر اثر نیازهای درونی و از طریق درون خود حکم فرما باشند . آن ها هنگامی که کنترل خود را از دست می دهند ، تبدیل به شخصی که از خود بی خود شده ، نمی شوند . بنابراین ، شخصیت های تیپ B ، احتمال کم تری دارد که خشمگین شوند و حتی زمانی که خشمگین می شوند ، موقعیت را با واقع بینی بیشتر می پذیرند ( شاو و دیمیسدال ، 2007 ).
واکنش الگوهای رفتاری نوع A و B در برابر استرس
پاسخ مردم به استرس یا فشار در زندگی ، شامل اجزای فیزیولوژیکی به استرس ، مانند فشارخون یا میزان کورتیزول ، را واکنش پذیری می گویند ( میتوز ، 1988 ).
…………….
تفاوت های جنسیتی ، فرهنگی و اجتماعی تیپ A و B و تأثیر آنها در واکنش پذیری
بعضی پژوهش ها ، واکنش پذیری افراد نوع A و B را مقایسه کرده اند . اگرچه در نتایج این پژوهش ها تناقض هایی وجود دارد ، اما اکثر بررسی ها از واکنش پذیری بیشتر در میان افراد نوع A به ویژه مردان حکایت دارد ( کارور ، دیاموند و هامفریز ، 1985 ؛ کونترادا و کرانتز ، 1988 ).
…………..
تیپ شخصیتی C
شخصیت هر فرد به عنوان عاملی تعیین کننده که بر تمامی رفتارها و گرایشات انسان سایه می افکند ، به واسطه ی صفات و ویژگی های ناسازگارانه می تواند او را دچار پاره ای از مشکلات و اختلالات شناختی ، روان شناختی و حتی جسمانی کند ( سریع القدم ، 1384 ).
…………
در آسیب شناسی روانی ، همواره به ویژگی های شخصیتی به عنوان یک عامل سبب شناختی مهم در انواع اختلالات تأکید می شود . ویژگی های شخصیتی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید