ادبیات نظری تحقیق تیپ شخصیتی A

ادبیات نظری تحقیق تیپ شخصیتی A

ادبیات نظری تحقیق تیپ شخصیتی A خلاصه ای از کار :
مقدمه :
همه ی افراد دارای شخصیت می باشند و شخصیت در تعیین میزان موفقیت ، خشنودی و رضایت خاطر در زندگی به فرد کمک می کند . هر چیزی که فرد به دست آورد یا انتظار دارد به دست آورد ( خواه شغل خوب ، همسر دلخواه و حتی سلامت روح و جسم ) تحت تأثیر شخصیت فرد و شخصیت کسانی که با آن ها در تعامل هستند ، می باشد . البته سعی در جمع بندی کردن مجموعه ای از ویژگی های شخصیت یک نفر با استفاده از واژه های مبهمی همچون عالی و وحشتناک کار چندان دشواری نیست ، ولی شخصیت آنقدر پیچیده است که نمی توان آن را به این سادگی توصیف کرد ؛ چرا که انسان ها در موقعیت های مختلف و در ارتباط با افراد متفاوت ، بسیار پیچیده و تغییر پذیرند و حتی عده ای معتقدند برای تعیین شخصیت نمی توان از هیچ آزمونی استفاده کرد چرا که هر کسی خود را بهتر از دیگری می شناسد .
به منظور ارائه ی تعریف دقیق تری از شخصیت می توان به ریشه ی این کلمه توجه کرد . شخصیت از واژه ی لاتین پرسونا گرفته شده که به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه ها در نمایش استفاده می کردند . به راحتی می توان درک کرد ، چگونه پرسونا به ظاهر بیرونی که به اطرافیان خود نشان می دهیم اشاره دارد . بر این اساس ممکن است برداشت شود که شخصیت تنها به ویژگی های بیرونی اشاره دارد ، در حالی که قطعاً هنگامی که از شخصیت سخن می گوئیم ، به چیزی بیش از ویژگی های بیرونی اشاره داریم ، در واقع این واژه تعداد زیادی از خصوصیات ذهنی ، اجتماعی و هیجانی را در بر می گیرد . البته باید توجه داشت که شخصیت به ویژگی های با دوام اشاره دارد . یعنی اگر چه شخصیت انعطاف پذیر است ولی به طور کلی در مقابل تغییرات ناگهانی مقاوم است . به بیان دیگر ، شخصیت مجموعه ای از ویژگی ها بادوام و منحصر به فرد است که امکان دارد در پاسخ به موقعیت های مختلف تغییر کند ( آلن و شولتز ، 2005 ).
طبق تعریف دیگری ، شخصیت مجموعه ای از ویژگی های جسمی ، روانی و رفتاری معرفی شده است ، بنابراین عوامل به وجود آورنده این ویژگی ها ، عوامل به وجودآورنده ی شخصیت نیز هستند . دسته ی اول ( ویژگی های جسمی ) ساخته ی وراثت و دسته ی دوم و سوم ( ویژگی های روانی و رفتاری ) زاییده ی عوامل اجتماعی یا محیط است . تعیین اینکه کدام یک از این دو عامل نقش مهم تری در ایجاد شخصیت دارند کار غیرممکنی است ، اما بدیهی است که شخصیت هر فرد حاصل تعامل و تأثیر متقابل هر دو عامل است ( کریمی ، 1385 ).
………..
نظریه ی تیپ شناسی
پیش از آنکه بتوانیم شخصیت را شرح دهیم و یا اندازه گیری کنیم ، لازم است الگویی بسازیم که بتوانیم به کمک آن شخصیت را نمایش دهیم ؛ ضمناً نیاز به مفاهیمی داریم که بتوانیم جنبه های مختلف الگو را تشریح نمائیم . یونانیان باستان از نظریه ی سرشت استفاده کرده و افراد را به چهار نوع مزاج دموی ، بلغمی ، سوداوی
……………
تیپ A
یکی از

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید