ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی خلاصه ای از کار :
تعاريف افسردگي :
با توجه به اينكه موضوع تحقيق در مورد افسردگي مي باشد لذا اشاره به مجموعه اي از تعاريف افسردگي لهذا به مجموعه اي از تعاريف افسردگي در ذيل اشاره مي شود .
افسردگي از نظر پزشكي عبارت است از كاهش يافتن نيرو و فعاليت جسماني و رواني به سبب آزردگي و انزوا ، افسردگي را اضطراب ثانوي نيز مينامند ( مرات ، 1385 ).
…………………
طبقه بندي انواع افسردگي :
از نظر تاريخي اختلاف نظر در مورد طبقه بندي افسردگي در آغاز اين محور بود كه آيا افسردگي يك بيماري است . ( ديدگاه وحدت گرا ) و يا در واقع چند نوع بيماري است ( ديدگاه كثرت گرا ) كريپلين در سال 1896 با تفكيك جنونهاي فونسكيونل به دو گروه جنون جواني و مانيك دپرسيو ، سهم خود را در روانپزشكي ادا كرد و ماني كوز يا جنون جواني را مزمن و بدون دوره هاي بهبود بوده و عاقبت نيكي نداشته تلقي كرد . اما مانيك و دپرسيو بر خلاف آن به جنون جواني تبديل نمي شد ( فيش ، 1384 ).
علائم افسردگي :
علائم باليني در افسردگيهاي خفيف : فرد تا حدي غمگين و مضطرب است و نسبت به مسائل زندگي ، بي علاقگي و بي تفاوتي مشهودي از خود نشان ميدهد . همواره احساس گناه و بي حوصلگي مي كند حرفهايش يكنواخت
بررسي نظريه هاي مربوط به افسردگي و سبب شناسي آن :
در اين قسمت از پژوهش به بررسي برخي از نظريه هاي مربوط به سبب شناسي افسردگي خواهد شد . گرچه نظريه هاي مختلفي در رابطه اختلالات عاطفي و اتيولوژي اين اختلالات و همچنين نشانه ها و تشخيص و درمان انها وجود دارد ولي در اينجا فقط به چند نمونه مهم اشاره مي شود :
الف : ديدگاه زيست شناسي پيش فرضهاي نظريه زيست شناسي اين ا ست كه عادت افسردگي يا در ژنها نهفته است كه از طريق توارث از والدين به فرزندان منتقل مي ……….
………….
ديدگاه روان پويايي :
مطالعات روان شناختي درباره افسردگي با زيكموند فرويد و كارل آبراهام شروع گرديد هر دو در مقالات جداگانه خود درباره افسردگي ، اختلال را بعنوان يك واكنش پيچيده نسبت به از دست دادن چيزي توصيف تمايلات جنسي ، عامل ذكر كرده بود ( آزاد ، 1382 ).
……………
ديدگاه يادگيري :
نظريه پردازان يادگيري معتقدند كه اختلالات رواني بطور كلي نتيجه آموختن پاسخهاي ناكافي براي روشن
…………
رويكرد تقويت :
افراد به اين علت افسرده مي شوند كه محيط اجتماعي آنها ، تقويت مثبت فراهم نمي آورد مثلاً مرگ يكي از عزيزان ،
………..
ديدگاه هاي شناختي :
رويكرد شناختني بر ديدگاه افراد درباره خود و جهان اطراف خود تاكيد دارند بر اعمال افراد . بر طبق يكي از نظرهاي شناختني در افراد مستعد افسردگي اين نگرش كلي پرورش يافته كه خودشان را از يك ديدگاه منفي و انتقاد آميز بنگرند ( هاناسينکال ، 1381 ).
……….
– ديدگاه هاي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید