ادبیات نظری تحقیق تصویر تن

ادبیات نظری تحقیق تصویر تن

ادبیات نظری تحقیق تصویر تن خلاصه ای از کار :
تصویر تن
تعریف و اهمیت تصویر تن
انتقال به دوره ی نوجوانی با تجربیات سریع ، غیرمنتظره و جدید در حوزه های اجتماعی ، شناختی ، فیزیکی ، هیجانی و روان شناختی همراه است . این ها در واقع چالش های رشدی هستند که نوجوان با آن روبه رو می باشد و استرس شدیدی را به او وارد می سازد . استرس و فشار نوجوانی باعث تشدید تجربه ی تنش شده و نوجوان
…………
تصویر تن منفی
تصویر تن منفی سازه ای است که در مشکلاتی نظیر افسردگی ، چاقی و طیف خوردن بیمارگونه دیده می شود ( کش و بروزینسکی ، 2002 ، شوارتز و برونل ، 2004 ، هر دو به نقل از رایگان و همکاران ، 1385 ). این طیف از ترکیبات متفاوت و درجاتی از پرخوری افراطی و اشکال زیان بخشی از کنترل وزن ، نظیر رژیم های محدودکننده و وادار کردن خود برای برگرداندن غذا را در بردارد و به طور کلی ، تصویر تن منفی ، یک پیش بینی کننده مستقل برای خوردن بیمارگونه است ( لوین و پیران ، 2004 ).
………….
تفاوت های جنسی در تصویر تن
اریک اریکسون مطرح می کند که ویژگی های فیزیکی ، نقش مهمی در شکل گیری هویت دارند . با این وجود براساس نظر اریکسون معانی این اسنادها و ویژگی ها برای دو جنس متفاوت می باشد . هویت در زنان ، مبتنی بر جذابیت است . بدین معنی که آن ها چطور به خوبی می توانند یک مرد را جذب کنند . برای مردان ، هویت مبتنی
………..
عوامل مرتبط با تصویر تن
یک ارزیابی منفی از بدن ، طیفی از نارضایتی خفیف تا بیزاری افراطی دارد . تصویر تن منفی می تواند در رشد عزت نفس سالم ، ایجاد و حفظ روابط جنسی مثبت و رفتارهای سالم خوردن ، تداخل ایجاد می کند ( کش ، 2002 ). افرادی که از بدن خود ناراضی هستند ، ممکن است از موقعیت هایی که باعث آگاهی بیش تر آن ها از ظاهر خودشان می شود ، مانند فعالیت های جنسی یا پوشیدن لباس های خاص پرهیز کنند . آن ها همچنین زمان و توجه زیادی به استفاده از ورزش ، رژیم ، آرایش و تمیز کردن ، صرف بدن خود می کنند ( روزن ، 2002 ، به نقل از وود – بارکالو ، 2006 ).
…………..
تغییر فکر درباره ی بدن
افراد زیادی معتقدند که تنها راه برای این که احساس بهتری راجع به بدنشان داشته باشند ، تغییر شکل و وزنشان است . کاهش وزن می تواند راهی مهم برای ایجاد احساس بهتر راجع به خودتان باشد . با این وجود آن تنها راه نیست . شما می توانید این احساس بهتر را با تغییر فکر و خودگویی هایتان ایجاد نمایید . گسترش حس خودتان به عنوان یک شخص بدون تأکید زیاد بر شکل و وزن ( یعنی آن که خودتان را به عنوان یک فرد بدون تأکید زیاد بر شکل و وزن بپذیرید ) می تواند به شما کمک کند که حس بهتری نسبت به ظاهرتان داشته باشید ( میشل و همکاران ، 2008 ).
……..
پذیرش نقش جسمی و فیزیکی خود
ویژگی های جسمانی و جنسی ، آشکارترین و ملموس ترین واقعیتی هستند که

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید