ادبیات نظری تحقیق بیودیزل، گلیسرین، منابع روغن در تغذیه طیور

ادبیات نظری تحقیق بیودیزل، گلیسرین، منابع روغن در تغذیه طیور

ادبیات نظری تحقیق بیودیزل، گلیسرین، منابع روغن در تغذیه طیور مقدمه
در صنعت طیور ، به دلیل قیمت‌های در حال افزایش مواد غذایی غنی از انرژی ، تلاش قابل ملاحظه ای برای جستجوی جایگزین‌های انرژی و استفاده از این جایگزین‌ها به ویژه محصولات فرعی یا پسماندهای فرآوری صنعتی محصولات کشاورزی انجام شده است ( سوشی و همکاران ، 2011 ) . در حال حاضر مطالعات استفاده کننده از منابع تجدید شدنی انرژی به شدت مورد توجه بوده و از بین آن‌ها بیودیزل توجه خاصی را به خود جلب کرده است . بیودیزل جایگزینی برای سوخت‌های نفتی است و می‌تواند از چربی‌های حیوانی یا روغن‌های گیاهی تولید شود ؛ که بیشتر این منابع بر پایه‌ی روغن سویا یا پیه گاوی است . گلیسیرین مهم‌ترین محصول تولید بیودیزل است ( فریتاس و همکاران ، 2012 ) . تولید یک تن بیودیزل منجر به تولید 100 کیلوگرم گلیسیرین خام می‌شود ( سوشی و همکاران ، 2011 ). گلیسیرین به عنوان ارزان‌ترین منبع انرژی در جیره های طیور مورد توجه بوده است ( ابد – السامی و همکاران ، 2010 ) . گلیسیرین همچنین با نام گلیسرول نیز مطرح است . از لحاظ شيميايي يك الكل است و مي ‏ بايستي به نام گليسرول خوانده شود ولي نام متعارف و تجارتي آن گليسيرين است . گلیسیرین یک جز کربوهیدراتی است که حدود 11 – 10 درصد وزن یک تری گلیسیرید را تشکیل می‌دهد ( سرات و همکاران ، 2006 ) . گلیسیرین در صنایع آرایشی ، دارویی و سلاح‌ها بعد از اتمام فرآیند خالص سازی استفاده می‌شود ( سهو و همکاران ، 2012 ).
استفاده از گلیسیرین در تغذیه حیوانات مزرعه ای ابتدا در سال‌های 1960 و 1970 مطرح شد ( سوشی و همکاران ، 2011 ) و به عنوان منبع انرژی برای حیوانات اخیراً مورد توجه بوده است ( کیجورا و همکاران ، 1997 ؛ اوزبوداک ، 2006 ؛ سرات و همکاران ، 2006 ؛ تامپسون ، 2006 ؛ ارول و همکاران ، 2009 ؛ مین و همکاران ، 2010 ؛ سهو و همکاران ، 2012 ).
گلیسیرین به عنوان یک جز غذایی برای طیور مورد ارزیابی قرار گرفته است که انرژی را برای متابولیسم سلولی ( لین و همکاران ، 1976 ؛ سیمون و همکاران ، 1996 و 1997 ؛ سرات و همکاران ، 2006 ) مورد استفاده قرار می‌دهد . به علاوه مطالعات مختلفی برای بررسی اثر افزودن گلیسیرین به جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام شده‌اند ( سیمون و همکاران ، 1996 و 1997 ؛ سرات و همکاران ، 2006 ؛ سهو و همکاران ، 2012 ). گلیسرول می‌تواند در جیره‌ی جوجه های گوشتی به عنوان جایگزین انرژی جزئی برای گندم ( مکلی و همکاران ، 2011 )، ذرت ( دوزیر و همکاران ، 2008 ) و سویا ( سوشی و همکاران ، 2011 ) باشد .
گلیسرول جیره ای می‌تواند منجر به ایجاد سازگاری‌های آناتومیکی ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی به ویژه در کبد و کلیه شود ( کریر و بارتلی ، 1973 ). بعد از دریافت ، گلیسرول می‌تواند به گلیسرول 3 فسفات تبدیل شود که سپس می‌تواند دی هیدروکسی استن فسفات را بسازد که به ترتیب با گلیسرول کیناز و گلیسرول 3 فسفات دهیدروژناز

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید