ادبیات نظری تحقیق بهره وری نیروی انسانی

ادبیات نظری تحقیق بهره وری نیروی انسانی

ادبیات نظری تحقیق بهره وری نیروی انسانی خلاصه ای از کار :
– مفاهيم بهره ‎ بهره وري
مفهوم بهره ‎ وري براي حصول به نتيجه ‎ اي بهتر درگذران زندگي ، ايجاد آسايش در مقابل استفاده از كار و نيروي فكر و ابزار ، قدمتي به اندازه حيات انسان هوشمند بركره خاك دارد . به سخن ديگر هر تصميم مبتني برعقل و شعور كه منجر به فعاليت يا تلاشي شود ، بهره ‎ وري را به عنوان مفهومي جهت كسب نتيجه بهتر در نظر دارد و ارتقاء آن ، يعني بهتر زيستن كيفيت بالاتر زندگي ( ابطحی ، 1382 : 37 ).
…………..
– مفهوم شناسی بهره وری
……………
  – عوامل مؤثّر در بهره‌وری
  مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره‌وری ( درونی و بیرونی )، به یک اندازه و در یک زمان نمی‌توانند باعث افزایش بهره‌وری شوند ؛ چرا که بعضی اثر کوتاه‌مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می‌دهند و باعث افزایش بهره‌وری می‌شوند . به طور کلّی ، عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را از نظر زمان عملکرد ، به دو دسته : 1 . عوامل کوتاه‌مدت و 2 . عوامل بلندمدت ، تقسیم می‌کنند .
……………
  – نظام‌های ارتقای بهره‌وری 
…………….
–   موانع بهره‌وری
……………
– عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني
…………….
– عوامل موثر بر بهره ‎ وري
اين عوامل از درون سازمان ، نهاد يا هر واحد ديگري بر بهره ‎ وري تاثير مي ‎ گذارند . اين عوامل را مي ‎ توان به دو دسته جداگانه عوامل سخت و عوامل نرم گروه ‎ بندي كرد .
عوامل سخت : شامل مواردي چون كالا ، كارخانه و تجهيزات آن ، نوع تكنولوژي و موارد انرژي مي ‎ باشد كه هر چند تغييرشان در كوتاه مدت مشكل است ولي اگر بتوان به نحو موثر و كارآ از آنها استفاده نمود ، موجب افزايش بهره ‎ وري مي ‎ شود همان ‎ گونه كه پيش از اين گفته شد اكثر امور دولت ، ماهيت خدماتي دارند ، بنابراين ذكر اين عوامل كافي بوده و بحث بيشتر ، ضروري به نظر نمي ‎ رسد .
………………
– بهروری در جهان امروز

– مفاهيم بهره ‎ وري
وجه بارز وجود انسان اين است كه فعاليت ‎ هاي ارادي را با نمونه ‎ گيري ، طراحي و ابداع الگوهايي براي حصول اهداف مشخصي انجام مي ‎ دهد . اين اهداف به منظور دستيابي به مطلوبيت ‎ هايي است كه نيازهاي مادي و معنوي او را برآورده مي ‎ سازد و زندگي بهتر و متعالي ‎ تري را براي او ايجاد مي ‎ كند « بهره ‎ وري » هم يك مفهوم است و هم معيار ارزيابي عملكرد نظام ‎ ها با نسبتي از مطلوبيت ‎ هاي حاصله يا ستانده ‎ ها در برابر آنچه كه براي بدست آوردن آن صرف مي ‎ شود يا داده ‎ هاست . اين مفهوم در قرن حاضر براي ارزيابي عوامل توليد ( كار ، سرمايه ، مواد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید