ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش خلاصه ای از کار :
مفاهيم بهره ‎ وري
وجه بارز وجود انسان اين است كه فعاليت ‎ هاي ارادي را با نمونه ‎ گيري ، طراحي و ابداع الگوهايي براي حصول اهداف مشخصي انجام مي ‎ دهد . اين اهداف به منظور دستيابي به مطلوبيت ‎ هايي است كه نيازهاي مادي و معنوي او را برآورده مي ‎ سازد و زندگي بهتر و متعالي ‎ تري را براي او ايجاد مي ‎ كند « بهره ‎ وري » هم يك مفهوم است و هم معيار ارزيابي عملكرد نظام ‎ ها با نسبتي از مطلوبيت ‎ هاي حاصله يا ستانده ‎ ها در برابر آنچه كه براي بدست آوردن آن صرف مي ‎ شود يا داده ‎ هاست . اين مفهوم در قرن حاضر براي ارزيابي عوامل توليد ( كار ، سرمايه ، مواد و انرژي ) در اقتصاد به كار گرفته شده و در دهه ‎ هاي اخير حركت براي ارتقاء آن با جنبش بهره ‎ وري در كشورهاي مختلف مطرح و فعاليت ‎ هاي گسترده ‎ اي به وسيله سازمان ‎ هاي بهره ‎ وري ملي و منطقه ‎ اي انجام شده است . مفهوم بهره ‎ وري براي حصول به نتيجه ‎ اي بهتر درگذران زندگي ، ايجاد آسايش در مقابل استفاده از كار و نيروي فكر و ابزار ، قدمتي به اندازه حيات انسان هوشمند بركره خاك دارد . به سخن ديگر هر تصميم مبتني برعقل و شعور كه منجر به فعاليت يا تلاشي شود ، بهره ‎ وري را به عنوان مفهومي جهت كسب نتيجه بهتر در نظر دارد و ارتقاء آن ، يعني بهتر زيستن كيفيت بالاتر زندگي ( ابطحی ، 1382 ).
…………….
– مفهوم شناسی بهره وری
بدون شک ، یکی از اهداف و آروزهای ملّت‌‌ها و کشورها ، فراهم آوردن یک زندگی مناسب ، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز است ؛ که بهترین راه شناخته شده برای رسیدن به آن ، توسعه » است . امروزه تأکید برتوسعه پایدار ، یکی از محورهای اساسی در سیاست‌گذاری‌ها‌ی دولت‌ها به شمار می‌اید . تا از طریق آن ، استاندارد‌‌های زندگی را در جامعه خویش بهبود بخشند . استاندارد زندگی در یک جامعه ، به درجه‌ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد . به‌ عبارت دیگر ، کیفیت غذا ، پوشاک ، مسکن ، آموزش و امنیت اجتماعی ، استاندارد زندگی را تعیین می‌کند ( خاکی ، 1382 ). ………….
– عوامل مؤثّر در بهره‌وری
  مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره‌وری ( درونی و بیرونی )، به یک اندازه و در یک زمان نمی‌توانند باعث افزایش بهره‌وری شوند ؛ چرا که بعضی اثر کوتاه‌مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می‌دهند و باعث افزایش بهره‌وری می‌شوند . به طور کلّی ، عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را از نظر زمان عملکرد ، به دو دسته : 1 . عوامل کوتاه‌مدت و 2 . عوامل بلندمدت ، تقسیم می‌کنند . عوامل کوتاه‌مدت در بهره‌وری ، غالباً به ‌میزان انگیزه پرسنل برای کار و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید