ادبیات نظری تحقیق بازی های رایانه ای، کاربردهای آموزشی، تربیتی بازی های رایانه ای

ادبیات نظری تحقیق بازی های رایانه ای، کاربردهای آموزشی، تربیتی بازی های رایانه ای

ادبیات نظری تحقیق بازی های رایانه ای، کاربردهای آموزشی، تربیتی بازی های رایانه ای خلاصه ای از کار :
بازی های رایانه ای
جوول ( 2005 ) بیان می کند که یک بازی می تواند به شکل زیر تعریف شود :
یک سیستم قاعده مند با خروجی های متغیر و قابل سنجش که در آن خروجی های مختلف به ارزشهای متفاوتی تخصیص داده می شوند ، بازیکنان اقداماتی انجام می دهند تا بر نتایج تاثیر گذارند و احساس می کنند که به طور احساسی به نتیجه رسیده اند و پیامد یک فعالیت قابل مذاکره است ( به نقل از احمد ، 2011 ، ص 3 ،).
با توجه به نظر دبری ( 2007 )، بازی های یارانه ای می توانند به گروههای مختلفی تقسیم شوند و وقتی ترکیب شوند قویا می توانند بازیکن را درگیر کنند .
نحوه ارائه و خط داستان
اکثر بازی های یارانه ای خط داستانی دارند که بازیکنان را شبیه سازی کنند . این خط داستان بازی کردن صرف نیست بلکه پایه و اساسی برای بازی کردن است .
مکانیک های بازی
مکانیک های بازی اشاره به اصول اصلی دارد که همه وظایف خاص درون بازی را در بر می گیرد ، از جمله اینکه دنیای بازی فیزیکی چگونه رفتار می کند .
قواعد
…………………
کاربردهای آموزشی ، تربیتی بازی های رایانه ای
بازی های دیجیتال پتانسیلی برای ایجاد محیط های فعال و جذابی را برای آموزش ، پشتیبانی ، حل مشکلات ، فعالیت های گروهی و ارتباطی ، به علاوه فراهم سازی یک چارچوب برای تمرین و یادگیری در حالات عدم موفقیت دارد . کاربرد تکنیک های بازی از جمله سطوح در حال افزایش سختی و بازخورد متنی ، از یادگیری پشتیبانی می کنند و آنها می توانند انگیزه ی کاربران را با استفاده از چالش ها و جایزه ها و رقابت برانگیزند . بالاتر از همه ، بازی های کامپیوتری فضاهای امنی را فراهم می کنند که شاگردان می توانند در آن بازی کرده ، کشف کنند ، تجربه کسب کنند و سرگرم شوند . اما پیدا کردن بازی های مناسب برای زمینه های آموزشی ویژه ، اغلب مسئله ساز است . بازی های سرگرم کننده ی تجاری برای تفریح طراحی شده اند و ممکن است بطور نزدیک نتایج آموزشی مطلوب را ترسیم کنند ، و اکثر اساتید ، زمان و یا تخصص برای ایجاد بازی های خودشان را ندارند . هزینه ی خرید یا تولید بازی های کامپیوتری گران است و شاگردان ، بویژه شاگردان فعال باتجربه ، نیاز دارند تا به اثر خودشان متقاعد شوند . پس زمانیکه مزایای تئوریکی زیادی
…………………..
یادگیری دروس از بازی ها
پیشرفت ها در فناوری های دیجیتال مثل رایانه ، فناوری های سیار مانند موبایل و فناوری های مخابراتی باعث شده است که قرن 21 به صورت امکانات نامحدود در اختیار افراد باشد . بخش آموزش و پرورش نیز مزایایی از این پیشرفت های فناوری کسب کرده است . آموزش های کلاسی با ابزارهای دیجیتال ترکیب شده است تا فرصت های یادگیری دروس پویا و خلاق برای دانش آموزان فراهم شود . یکی از جنبه های

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید