ادبیات نظری تحقیق بازی، اسباب بازی

ادبیات نظری تحقیق بازی، اسباب بازی

ادبیات نظری تحقیق بازی، اسباب بازی خلاصه ای از کار :
– تعریف بازی
برای بازی تعاریف متعدّدی بیان شده است . می‌توان معتبرترین‌ تعریف را به این صورت مطرح کرد ؛ بازی عبارتست از :« فعالیتی‌ که بدون وجود نیروی خارجی ( زور و اجبار ) و کاملا اختیاری و بدون هدف و منظور خاصّی انجام می‌گیرد ، به‌طوری که انجام آن‌ سبب آرامش و لذت گردد ». بازی با کار تفاوت زیادی ندارد . تنها اختلافی که می‌توان بین آن دو دانست ، در انگیزهء انجام فعالیّت‌ می‌باشد . اگر فعالیتی به منظور رسیدن به هدفی خاص و معیّن دنبال‌ شود ، آن را کار می‌نامند . ولی اگر هدف صرفا لذت و خوشی باشد آن فعالیت را بازی می‌نامند . بنابراین ، بازی برای کودکان طبق‌ تعریفی دیگر ،« یک راه میان بر برای دسترسی به مسائل دنیاست .» و به قول برخی دیگر از محققان « بازی عبارتست از ابراز خود ، بدون ترس .» بازی جزو طبیعت کودکان بوده و در حکم یک نیاز غریزی مثل‌ آب و غذا می‌باشد ( کوپر و مکی ، 1998 ).
…………..
– ارزشهای بازی
1 – ارزش جسمانی
کودک در بازی جست‌وخیز می‌کند ، از پله‌ها بالا و پایین‌ می‌رود ، خم و راست می‌شود ، اسباب و وسایل بازی خود را جابجا می‌کند . در تمام این حالات از عضلات و اندامهای مختلف کمک‌ می‌گیرد . این اعمال سبب تقویت عضلات می‌گردد .
بازی مکانیزمهای داخلی بدن مانند گردش خون ، تنفّس ، اعصاب ، هضم و جذب و دفع را تنظیم می‌کند . رویهم رفته بازی‌ موجب تقویت جسمانی کودک می‌گردد ( بوهایمد و همکاران ، 2009 ).
……………..
– عوامل مؤثر در بازی
1 – سن
روشن است که کودک در هر سنی بازی خاصی را می‌پسندد . نوزاد بیشتر دست و پا زدن را دوست دارد . وقتی بزرگتر شد ، از اینکه چشمانش را با دست ببندند و با او دالی بازی کنند ، لذّت‌ می‌برد . قبل از ورود به مدرسه معمولا بازیهای کودکان بیشتر حالت انفرادی دارد و اگر بازی گروهی انجام شود ، بنا به نظر پیاژه‌ حالت موازی یا « پارالل » دارد . کودکان چهار تا هفت ساله در یک محل جمع می‌شوند . ولی هر کدام برای خود بازی می‌کنند . اگر یکی از آنها را از جمع خارج‌ کنید ، مخالفت کرده و گریه می‌کند ولی هیچ‌کدام حاضر به انجام‌ یک بازی گروهی و مشترک نیستند ( گویینوپ و همکاران ، 1995 ).
………….
– طبقه‌بندی و سیر بازی
دانشمندان بازی را به صورتهای مختلف طبقه‌بندی کرده‌اند . در اینجا به‌طور خلاصه به توصیف تقسیم‌بندی ژان‌پیاژه ( 1980 ) به‌عنوان‌ معتبرترین نظریه می‌پردازیم .
پیاژه بازی را در سه مرحله مطرح می‌کند :
1 – مرحلهء تمرینی ( حسی – حرکتی ) کودک از بدو تولّد تا حدود 2 سالگی به این بازی می‌پردازد .
2 – مرحلهء تخیلّی که از 2 سالگی تا 5 الی 6 سالگی انجام می‌شود و شامل بازیهای سمبلیک‌ یا نمادین

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید