ادبیات نظری تحقیق اهمیت ومولفه های بهزیستی ذهنی

ادبیات نظری تحقیق اهمیت ومولفه های بهزیستی ذهنی

ادبیات نظری تحقیق اهمیت ومولفه های بهزیستی ذهنی خلاصه ای از کار :
بهزیستی ذهنی
بهداشت و سلامت رواني از نيازهاي اجتماعي است ؛ چراكه عملكرد مطلوب هر جامعه‌ای مستلزم داشتن افرادي است كه از نظر سلامت و بهداشت رواني در وضعيت مطلوبي باشند .( موحد ابطحي ، 1387 ). بررسي پيشينه ی نظري و پژوهشي مربوط به سلامت روان نشان مي‌دهد كه ساليان طولاني رويكردي آسيب شناختي يا منفي به مطالعه ی آن وجود داشته است ؛ به اين معني كه سلامت روان ، معادل نبود بيماري و مشكلات رواني تعريف شده است . از حدود دهه ی شصت میلادی با ظهور دیدگاه های جديدي كه به جاي درمان مشكلات رواني بر پيشگيري آن ها تأكيد مي كردند ، مدل‌هاي سلامت رواني با تأكيد بر رويكرد روان شناسي مثبت‌گرا بر ابعاد رواني مثبت ، مانند توانايي‌هاي انسان ، رشد شخصي ، بهزيستي و ارتقاي خوب بودن متمركز شدند ( رايان و دسي ، 2001 ).
………….
تاریخچه بهزیستی ذهنی
كيفيت زندگي مطلوب ، همواره آرزوي بشر بوده و هست . در ابتدا رفاه و طول عمر بيشتر ، معني كيفيت زندگي بهتر را داشت . اما امروزه كيفيت زندگي در نقطه مقابل كميت ، قرار گرفته و با توجه به ابعاد گسترده سلامتي ، تعريف مي‌شود و منظور از آن سال‌هايي از عمر است كه همراه با رضايت ، شادماني و لذت بخشي باشد . كيفيت زندگي مفهومي پويا و گسترده‌تر از سلامتي است . بر طبق مدل سلامتي ، كيفيت زندگي مطلوب بايد چند بعد فيزيكي ، عاطفي – رواني ، اجتماعي ، معنوي
………………..
اهمیت بهزیستی ذهنی
اهمیت پرداختن به بهزیستی و سلامت روان در مطالعات گوناگون نشان داده شده است . بدین گونه که افراد راضی و خشنود ، هیجانات مثبت بیشتری را تجربه می کنند و از رویدادهای پیرامون خود ارزیابی‌های مثبت‌تری دارند ( اویستر و همکاران ، 2000 ) احساس مهار و کنترل بالاتری دارند و میزان پیشرفت تحصیلی و رضایت از زندگی بیشتری را تجربه می‌کند ( ونسا و همکاران ، 2000 ). نظام ایمنی
……………
مؤلفه‌‌های ‌بهزیستی ذهنی
بهزیستی ذهنی شیوه و روشی است که فرد یک زندگی خوب را تعریف می کند و معمولاً اشاره به شادکامی دارد . افرادی که احساس بهزیستی ذهنی بالایی دارند ، احساس زیاد لذت و خوشی و ناراحتی کم دارند و از زندگی‌اشان احساس رضایت می‌کنند . بهزیستی ذهنی شامل دو مؤلفه جداگانه است مؤلفه نخست مؤلفه عاطفی است که خود به عواطف مثبت و منفی تقسیم می‌شود و مؤلفه دوم مؤلفه شناختی است . که معمولاً به رضایت از زندگی اشاره دارد ( داینر ، 2000 ).
……….
رضایت از زندگی
رضایت از زندگی یکی دیگر از مؤلفه‌‌های ‌بهزیستی ذهنی است که نگرش و ارزیابی عمومی فرد نسبت به کل زندگی یا برخی از جنبه‌‌های ‌آن

بهزیستی ذهنی
بهداشت و سلامت رواني از نيازهاي اجتماعي است ؛ چراكه عملكرد مطلوب هر جامعه‌ای مستلزم داشتن افرادي است كه از نظر سلامت و بهداشت رواني در وضعيت مطلوبي باشند .( موحد ابطحي ، 1387 ). بررسي پيشينه ی نظري و پژوهشي مربوط به سلامت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید