ادبیات نظری تحقیق اهمیت ریسک در کشاورزی

ادبیات نظری تحقیق اهمیت ریسک در کشاورزی

ادبیات نظری تحقیق اهمیت ریسک در کشاورزی ویژگیهای کشاورزی ایران
راهکارهای حفظ و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
مفهوم ریسک
مدیریت ریسک
انواع ریسک ها 
خطرات اجتماعی
– خطرات طبیعی
– خطرات بازار
– خطر منابع :
خطرات تولیدی :
خطرات سلامت جسمانی
خطرات مالی :
دیگر خطرها :
ريسك توليد
ريسك قيمتي
ريسك مالي 
ريسك خسارات
ريسك تكنولوژيكي
– عدم حتميت به علت فعاليت هاي ساير افراد ، مشاغل و شركت ها
عدم حتميت قانوني
عدم حتميت شخصي ، بيماري ، جراحت و مرگ
الف ) افراد ريسك گريز
) افراد خنثي به ريسك
افراد ريسك پذير
چگونگی تصمیم کشاورزان در شرایط ادراک ریسک
پیشگیری از ریسک
تعدیل ریسک
پذیرش ریسک
انتقال ریسک
الف – كاهش نوسانات قيمت
ب – كاهش نوسانات عملكرد
– بيمه محصولات كشاورزي
ج – كاهش نوسانات درآمد
استفاده از تجربه‌ها 
بیمه مناسب‌ترین روش در مدیریت ریسک 
عدم تعادل ميان منابع و مصارف و قاعده‌ي اعداد بزرگ
انتقال اطلاعات نا متقارن از بيمه‌گزاران به بيمه‌گران
) روش سیستمهای ارزیابی اعتبار با استفاده از نیروی انسانی متخصص
) روش تنوع بخشی به سبد
روش محدودکردن وام کشاورزی در سبد وام
4 ) روش نظارت شدید
منابع

ویژگیهای کشاورزی ایران نام ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد . برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی ، 12 میلیون هکتار جنگل ، قریب به95 میلیون هکتار مرتع ، دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است ، امادر مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند . بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از 90 درصد آب کشوردر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیردکه اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان 5 درصد افزایش یابد ، مقدار آب صرفه‌جویی شده معادل با کل نیاز بخش‌های دیگر خواهد بود . با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور بالاست اما فقط 5 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور به این بخش اختصاص پیدا کرده است ( امینی ، 1388 ). یکی دیگر از مشکلات در بخش کشاورزی پایین بودن سطح تکنولوژی در این بخش است ، فناوری های نوین کمتر در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و همین باعث شده که در زمینه بهره وری عوامل تولید از منابع موجود در کشور به خوبی استفاده نشودبه عنوان مثال در مورد مکانیزاسیون ، ایران هم از نظر ضریب مکانیزاسیون و هم از نظر درجه مکانیزاسیون در سطح بالایی قرار ندارد ، از نظر آبیاری های نوین سطح کمی از اراضی تحت پوشش قرار دارد ، کمتر از ده درصد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید