ادبیات نظری تحقیق اهمیت خانواده و تصمیم گیری های آن

ادبیات نظری تحقیق اهمیت خانواده و تصمیم گیری های آن

ادبیات نظری تحقیق اهمیت خانواده و تصمیم گیری های آن – اهمیت خانواده و تصمیم گیری ها آن
– کارکردهای اجتماعی خانواده
– سیر تاریخی تصمیم گیری در خانواده های ایرانی
– ساختار قدرت و خانواده
– انواع سبک های تصمیم گیری در خانواده
تأثیر شیوه فرزندپروری بر تصمصم گیری در خانواده
الف : والدین قاطع و اطمینان بخش ( مقتدر ):
ب – شیوه سهل گیرانه
ج – شیوه استبدادی
د – والدین مسامحه گر یا بی توجه
– مشارکت فرزندان در فرایند تصمیم گیری خانواده
– درآمد خانواده و تصمیم گیری در خانواده
– اهمیت تحصیلات والدین در تصمیم گیری خانواده
جدول 1 : سبک های اجتماعی شدن فرزندان در خانواده ها
– جهانی شدن و تأثیر آن بر ساختار و روابط خانواده
– ارزش ها و رابطه ی آن ها با خانواده
ارزش های انسانی و پایدار
ارزش های کارکردی
دگرگونی ارزش ها
– طبقه اقتصادی و اجتماعی خانواده و تصمیم گیری در خانواده
شاخصهاي تعيين طبقه اجتماعي
  تضادهاي اجتماعي و طبقاتي از نظر ‘ ماركس ‘ و ‘ وبر ‘
تفاوت طبقه اجتماعي با قشربندي اجتماعي و پايگاه اجتماعي
طبقه اجتماعی و اقتصادی و تصمیم گیری در خانواده
– شیوه های تربیتی در عصر جهانی شدن
– پویایی ، شادابی ، طراوت و نوخواهی والدین
صداقت و هماهنگی در گفتار و کردار
– ایجاد بینش علمی
– آموزش جهانوندی
الف – دیدگاه کارکردگرایی
ب – دیدگاه تعامل گرایی نمادی
ج – دیدگاه های ترکیبی نوین
آنتونی گیدنز
میشل فوکو
یورگن هابرماس
پیر بوردیو
منابع

– اهمیت خانواده و تصمیم گیری ها آن
خانواده به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه اش در حیات انسان ها از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و با رویکرد های دینی ، اخلاقی ، فلسفی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است .
راجرز معتقد است که ‘ خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی را ایفا می کند و دارای اعضایی است که وضعیت ها و جایگاه های مختلفی در خانواده و اجتماع احراز کرده اند و با توجه به محتوای نقش ها ، وضعیت ها ، افکار و ارتباطات خویشاوندی ، که مورد تأیید جامعه ای است که خانواده جزء لاینفک آن است ، ایفای نقش می کند : ( به نقل از سیف ، 1368 : 46 ).
از زمان پیدايش و گسترش علوم جدید نیز شاهد بررسی های تاریخی ، مردم شناسی ، روان شناختی و به ویژه جامعه شناسی در موضوع خانواده هستیم . جامعه شناسان ، کارکردهای گسترده ای را برای نهاد خانواده بر می شمرند ؛ تنظیم رفتار جنسی ، تولید مثل ، حمایت و مراقبت ، جامعه پذیری ، عاطفه و همراهی ، تامین پایگاه اجتماعی برای افراد خانواده ، کنترل اجتماعی شامل کنترل همسران و فرزندان ، کارکردهای اقتصادی و تداوم نابرابری های جنسی ، از جمله اين كاركردها می باشد . برخي از این کارکردها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید