ادبیات نظری تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان_000

ادبیات نظری تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان_000

ادبیات نظری تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان_000 اعتیاد و انواع مواد مخدر
مقدمه
– اعتیادچیست
– آثار و عوارض اعتیاد
– مراحل اعتیاد
– انواع مواد مخدر
– مواد سستى ‏ زا
– مواد توهم ‏ زا
– مواد توان ‏ افزا
– وضعيت مواد مخدر قبل از انقلاب
– وضعيت مواد مخدر پس از پيروزي انقلاب اسلامي
– وضعيت مواد مخدر در جهان
– انواع داروهاي روانگردان
– داروهاي كندساز
– داروهاي محرك
رايج‌ترين محرك‌ها :
– داروهاي توهم‌زا يا روان‌پريشي‌زا :
– ماري‌جوآنا يا كانابيس
– ال‌اس‌دي ( ليسرجيك اسيد دي‌اتيل آمیدlsd )
– پي‌سي‌پي ( فن سيكليدين PCP )
– سبب‌شناسي اتيولوژيك پسيكوپاتولوژيك سوء مصرف مواد
2 – از لحاظ روانشناختي :
3 – از لحاظ طبقه‌ي اجتماعي ، اقتصادي :
– از لحاظ زيست‌شناختي :
– سوء مصرف مواد روانگردان شیشه
– نام های شیشه
– ساختار شیشه
– تاریخچه شیشه
– روش های مصرف شیشه
– اقسام مصرف
– کار مغز و سیستم اعصاب مرکزی
– علل افزایش تولید و شیوع مصرف شیشه در ایران و جهان ‏
– عوامل افزایش تولید شیشه ماده روانگردان
– علل گرايش معتادان ماده مخدر صنعتي ( شیشه )
– اثرات اعتياد به داروي روانگردان ( شیشه )
– پرواز شیشه‌ای
– پرحرفی شیشه‌ای
– لاغری شیشه‌ای
– علائم کلی روحی مصرف آمفتامین
– تاثیر آمفتامین بر روی سیستم اعصاب مرکزی :
– تاثیرات فیزیکی و جسمانی مصرف شیشه
– اثرات جسمی
– علایم و نشانه مسمومیت مصرف شیشه
فهرست منابع

اعتیاد و انواع مواد مخدر
مقدمه
در طول بيست سال گذشته پيشرفت‌هاي چشمگيري در دانش داروشناسي ، سوء مصرف مواد و داروهاي اعتياد آور فراهم آمده است . گيرنده هاي اين‌گونه داروها شناخته شده و براي اپيوئيدها ، كوكايين و حشيش دسته بندي شده اند . واسطه‌هاي آندوژن ، گيرنده هاي اپيوئيدي و داروهاي مشابه حشيش ، شناسايي شده و از سوي پژوهندگان ، سازوكار تداخل آنها در اعمال طبيعي بدن و نيز چگونگي تاثير آنها بر رفتار انسان كشف شده اند . افزون بر آن دگرگوني‌هاي عمده فكري درباره ماهيت بيماري‌هاي اعتيادي صورت گرفته و خيزش‌هاي مثبتي در اصول تشخيص اين بيماري‌ها انجام پذيرفته است . بر اساس DSM – III – R و سپس DSM – IV اعتياد گونه اي ناهنجاري رفتاري شمرده شد . هم اينك تاكيد بيشتر بر ناتوانايي بيمار در كنترل خود براي مصرف مواد مي باشد و نه تحمل و يا وابستگي كه پيشتر بر آن تاكيد مي‌شد ( اختیاری ، 1389 ).

– اعتیادچیست
اعتیاد را به عادت کردن ، خو گرفتن ، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنا کرده اند ؛ به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود ، اعتیاد نام دارد .
در سال 1950 سازمان ملل متحد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید