ادبیات نظری تحقیق اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان

ادبیات نظری تحقیق اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان

ادبیات نظری تحقیق اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان خلاصه ای از کار :
تاريخچه اعتياد :
گفته مي شود که مصرف ترياک به عنوان يک ماده ي مکيف مقارن دوران ظهور يافت : از اين رو است که عادت و اعتياد به موا مخدر به عنوان يک مشکل اجتماعي است در ايران مطرح است ». مع هذا درمورد آغاز کشت خشخاش در ايران تاريخ معيني در اختيار نيست مگر آنکه فقط اقدام به کشت ترياک را در ايران به سده هيجدهم ميلادي منسوب داشته اند . « آغاز زراعت ترياک سده هيجدهم مي باشد …. ديري نپاييد که ( کشت ترياک ) رونقي بسزا يافت . با پشتکار درويش نمايان هندي در ماهان کرمان بهترين ترياک فراهم گرديد . چون « ترياک کاري » آزاد بود بي رويه و به دست هرکس پيش رفت و در پس پرده هم ، استعمار با تمام نيرو زراعت آنرا ترويج نمود . « در زمان سلطنت قاجاريه ، کشيدن ترياک يکي از
…………..
– مروري بر تعاريف ، اصطلاحات و مفاهيم :
اعتياد و وابستگي دارويي :
در چند دهه ي اول قرن بيستم ، واژه اعتياد به مواد شيميايي به حالتي خاص اطلاق مي شد که در اثر مصرف مواد به وجود مي آميد . در آن زمان اين اعتقاد وجود داشت ، افرادي که اين مواد را استفاده مي کنند به نحوي داراي ويژگي هاي غير طبيعي هستند ( تقوي ، 1386 ).
………………
سوء مصرف :
براي تعريف و مفهوم سازي مشکلات مربوط به مصرف مواد و الکل بر حسب اطلاعات عيني تلاشها ي زيادي انجام شده ولي اين تلاشها همواره به موفقيت منجر نشده اند . يکي از اصلاحاتي که طي سالها ي اخير با پديده ي اعتياد و وابسشتگي پيوند بسيار نزديکي پيدا کرده ، اصطلاح سوء مصرف مي باشد . انجمن روانپزشکي آمريکا ( 1994 ) اين اصطلاح را به همراه ملاک هاي تشخيص آن به به شکل زير معرفي نموده است :
……………….
– انواع مواد و طبقه بندي آنها :
پيش از شروع بحث درباره ي انواع مواد و طبقه بندي آنها ، آشنايي با چند اصطلاح که در طول بررسي و آشنايي با انواع مواد ضروري است ارائه مي شود .
مواد روان گردان :
………………..
مواد مخدر :
اصطلاح مواد مخدر به کليه مواد طبيعي و شيميايي گفته مي شود که اعتياد آور باشند . بعضي از اين مواد تخدير کننده نبوده ، ممکن است ايجاد تحرک و توهم نمايند . بنابراين به توصيه برخي از صاحبنظران اين اصطلاح را بايد در مورد موادي به کار برد که مصرف آنها در انسان حالات غير عادي ايجاد مي نمايد . اين حالات غير عادي که عموماً هم مطلوب و لذت بخش است ، به صورت موقت يا کاذب ايجاد مي شود ( قربان حسيني ، 1388 ).
……….
– مکاتب :
– عوامل زيستي – فيزيولوژيک ( ديدگاه زيستي – فيوزولوژيک ):
عوامل مطرح زيستي – فيزيو لوژيک که در ديدگاهي با همين نام معروفيت دارد ، به دو دسته تقسيم

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید