ادبیات نظری تحقیق اشتغال زنان روستایی و اقتصاد خانوار

ادبیات نظری تحقیق اشتغال زنان روستایی و اقتصاد خانوار

ادبیات نظری تحقیق اشتغال زنان روستایی و اقتصاد خانوار خلاصه ای از کار :

2 – 1 – مقدمه
امروزه محدودیت شدید منابع جهان و رشد فزآینده جمعیت مصرف کننده ، موضوع بهره وری و افزایش کارایی در تمامی زمینه های زندگی بشر ، به بحثی جدی تبدیل گردیده است . همچنین کوشش بسیاری از افراد متخصص و سازمان ها معطوف به یافتن راهکارهای دستیابی به آن شده است . تمامی متفکرین در کشور ها ی پیشرفته بر این باورند که جامعه ی توانا و توانمند ،………….
2 – 2 – اشتغال زنان و زندگی خانوادگی
روابط خانوادگي ، تحت تأثير پويايي نهادهاي اجتماعي ، با تحول دائم روبه‌روست . با تحول شرايط زيستي و به تبع آن ، بروز نيازهاي جديد ، پيوسته نقش‌ها در حال تغييرند ، به طوري كه از اعتبار نقش‌هاي سنتي روزبه‌روز بيشتر كاسته شده و موجبات دگرگوني آنها فراهم مي‌شود . همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي ، زن خانه‌دار در عين ……………..
2 – 2 – 1 – شناسایی مشاغل برای زنان روستایی
زنان روستایی به عنوان نیروی کار ، تقریبا در تمامی بخش های اقتصادی روستا فعال هستند . این فعالیت ها همواره در ایجاد و یا بهبود درآمد خانوار موثر بوده است ، ولی در بعضی از موارد منجر به کسب درآمد مستقل برای زنان روستایی می گردد که می توان به عنوان مشارکت زنان روستایی در بازار کار آن را مورد بررسی قرار داد . یکی از موضوعاتی که توجه محققان را به خود جلب کرده متفاوت بودن عوامل مؤثر در مشارکت زنان روستایی در بازارکار است . امروزه مشخص شده است که در کشورهای پر درآمد با تکنولوژی پیشرفته ، فعالیت های زنان از جنبه های گوناگون به سرعت در حال دگرگونی است ( Lichter , 1988 )……………..
– 3 – زنان روستایی و اقتصاد خانواده
زنان روستايي به عنوان نيمي ‌از نيروي انساني فعال بخش مهمي ‌از توليد را تشكيل مي‌دهند . جايگاه و نقش زنان در توسعه كشاورزي و روستايي بر هيچ كس پوشيده نيست . آنان در زمينهء كاشت ، داشت و برداشت محصولات كشاورزي نقش عمده‌اي برعهده دارند و از زماني كه انسان آموخت براي زنده ماندن بايد غذا تهيه كند ، زنان به فكرجمع‌آوري و نگهداري محصولات كشاورزي بوده اند ( الوانی و احمدی ، 1383 ).
2 – 4 – نقش زنان در توسعه روستايي
زنان حدود نيمي از جمعيت جامعه روستايي را تشكيل مي‌دهند و داراي وظايف و نقش‌هاي متعددي هستند . از جمله ، همسرداري ، كدبانوگري ، توليد و تبديل فرآورده‌هاي كشاورزي مثل ماست ، پنير و …. و حفظ و نگه‌داري آنها و كار در مزارع خانگي ، تهيه آب و وسايل سوخت ، كار به صورت مزد بگير و …. مي‌باشد . زنان روستايي با انجام فعاليت‌هاي درون منزل ( آماده كردن غذا ، پختن ، شستن ، نگه‌داري و محافظت از فرزندان و …) و فعاليتهاي بيرون منزل ( مثل كشاورزي ، دامپروري و صنايع دستي و …..) نقش مهمي را در رسيدن به توسعه روستايي به‌ عهده دارند (

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید