ادبیات نظری تحقیق اثریخشی سازمانی واثربخشی تیمی

ادبیات نظری تحقیق اثریخشی سازمانی واثربخشی تیمی

ادبیات نظری تحقیق اثریخشی سازمانی واثربخشی تیمی مقدمه
– مفهوم اثربخشی
– سیر تاریخی نظریات درباره اثربخشی سازمانی
– اهميّت اثربخشي سازمانی
– معيارهاي ارزيابي اثربخشي سازمانی
– مُدل سيستم منابع
– مُدل مبتني بر فرايند دروني
– مُدل فرايند مديريت
– مُدل ساختاری – وظیفه ای
– مُدل ارزش‌های رقابتی
– مُدل وظيفه‌اي
– مُدل عوامل استراتژيك
– مُدل بهبود سازمان
– مُدل كسب هدف
– مُدل چانه زني
– مُدل « تالكوت پارسونز »
-« مُدل ميسكل »
– مُدل « کُهن »
– مُدل « نورتون » و « کاپلان »
– مُدل « آرنُولد » و « فيلدمن »
– مُدل « جِين »
– مُدل « ژاكوني »
– مُدل « کمپل »
– ملاک های تک معیاری اثربخشی سازمانی
– حداکثر کردن سود
– رضایتمندی
– ملاک های چند معیاری اثربخشی سازمانی
– مُدل « یاچمن » و « سی شور »
– مُدل « برنارد باس »
– مُدل « وارن بنیس »
– مقایسه مُدل های چند معیاری اثربخشی سازمانی
تیم
– مفاهیم تیم و گروه
– تیم و اثربخشي تیمی
مفهوم گروه و اثربخشي گروهي
– تيم‌سازي يا شكل گيري گروه
– هوش هیجانی و نقش اثربخشی تیمی
– رهبری تحول گرا و اثربخشی تیمی
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین

– مقدمه
با پيشرفت تكنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني ، به جرات مي توان ادعا كرد كه دوران كار فردي به سر آمده و امروزه مديريت قبل ازآنكه مديريت بر افراد باشد ، مديريت بر گروههاي كاري است . قدرت ايجاد گروههاي كارآمد و هماهنگ ساختن آنان با ايفاي موثر نقش هماهنگ كنندگي ، رهبريت گروه و عضو گروه ضروري است ( فرهمند ، 1381 ، 621 ). از اینرو سازمانها همان گونه که به بازسازي خود مي پردازند تا بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند ‏‎‎‏، به سوي گروهی کارکردن نيز روي آورده اند تا از ذوق و قريحه کارکنان به نحوي بهتر بهره ببرند . مديران دريافته اند که گروهها نسبت به ساختارهای سنتي کاري داراي قدرت انعطاف بيشتر بوده و در برابر محيط در حال تغيير بهتر پاسخگو هستند . لذا گروهها مي توانند به عنوان منبعي براي رضايت شغلي به کار گرفته شوند . همچنين آنها براي مديران ابزار موثري هستند تا بتوانند مشارکت کارکنان را بهبود بخشيده ، اخلاق آنها را متعالي و تنوع نيروي کار را گسترش دهند ( Kolb , 1995 ). اما یکی از موضوعاتیکه سازمانها و مدیران برای تشکیل تیم باید بدانند ، آنست که اعضاي يك گروه يا تيم كاري معمولا از فرهنگهاي مختلف مي باشند و ازاينرو اين مساله به چالشي بسيار مهم براي مديران تبديل شده است كه چگونه بتوانند افراد مختلف با پيشينه‌هاي فرهنگي مختلف را در كنار هم قرار دهند .
– مفهوم اثربخشی
در زمینه سازمانی یک توافق عمومی برای تعریف

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید