ادبیات نظری تحقیق آناتومی سیستم تناسلی زنان، سندرم پیش از قاعدگی (PMS)،

ادبیات نظری تحقیق آناتومی سیستم تناسلی زنان، سندرم پیش از قاعدگی (PMS)،

ادبیات نظری تحقیق آناتومی سیستم تناسلی زنان، سندرم پیش از قاعدگی (PMS)، آناتومی سیستم تناسلی
این دستگاه از دو تخمدان ، دو لوله رحمی ، واژن تشکیل شده است . تولید تخمک ، ترشح هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون ، لقاح و انتقال سلول تخم به رحم ، نگهداری و تغذیه جنین و زایمان از وظایف این دستگاه است ( 1 ).
2 – 2 – 1 – 1 . اندام های جنسی زن
اندام های اصلی دستگاه تناسلی زن عبارتند از : تخمدان ها ، لوله های فالوپ ( لوله های رحمی ) ، رحم و واژن هستند ( 43 ) .

2 – 2 – 1 – 2 . تخمدان ها
تخمدان ها غددی زوج و بادامی شکل هستند که در حفره لگن ودر طرفین رحم قرار دارند . این غده جزء غدد بدن ( اگزوکرین و اندوکرین ) محسوب می شوند . رشد بلوغ و آزاد شدن تخمک فعالیت اگزوکرینی آن و ترشح استروژن و پروژسترون فعالیت اندوکرینی آن است ( 17 ) . سطح تخمدان به وسیله اپی تلیوم مکعبی ساده ای پوشیده است که اپی تلیوم ژرمینال نامیده می شود . در زیر این اپی تلیوم بافت همبند متراکمی به نام تونیکا البوژینه ( سفید پرده ) تخمدان را می پوشاند . در مقطع تخمدان دو ناحیه قشری و مرکزی دیده می شود که مرز واضحی بین آن ها وجود ندارد ( 17 ) .
ناحیه قشری بسته به سن و مراحل سیکل تخمدانی حاوی فولیکول ها ، جسم زرد ، فولیکول های در حال تحلیل و جسم سفید است . هر فولیکول تخمدانی توده ای کروی شکل از یک یا چند لایه سلول اپی تلیالی به نام سلول های فولیکولی است که یک اووسیت را احاطه کرده است . در هر سیکل چندین فولیکول شروع به رشد کرده ، ولی فقط یکی از آن ها طی تخمک گذاری پاره شده و اووسیت ثانویه از ان ازاد می شود . هم چنین در نیمه اول سیکل تخمدانی ، فولیکول ها استروژن ترشح می کنند . جسم زرد ، از باقی مانده دیواره فولیکول تخمک گذاری کرده ، به وجود می آید و در نیمه دوم سیکل تخمدانی پروژسترون و استروژن ترشح می کند . فولیکول هایی که در هر سیکل رشد کرده و تخمک گذاری نمی کنند ، تحلیل می روند . بعد از نیمه دوم سیکل در صورت عدم بارداری جسم زرد نیز تحلیل رفته تبدیل به جسم سفید می شود ( 1 ).
ناحیه مرکزی یا مدولای تخمدان ، حاوی بافت همبند ، عروق خونی و اعصاب است . داربست یا استرومای تخمدان در قشر ، از بافت همبند با فیبروبلاست های دوکی شکل ویژه تشکیل شده است که به تحریکات هورمونی واکنش نشان می دهند ( 1 ) .
2 – 2 – 1 – 3 . لوله های رحم
لوله رحمی یا لوله فالوپ بخشی از دستگاه تناسلی زنانه است ، این عضو دو لوله ساده که در دو طرف انتهای فوقانی رحم قرار دارند . انتهای این لوله از طرف تخمدان باز است . لوله رحمی 12سانتی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید