ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیران

ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیران

ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیران آموزش
– مروري اجمالي بر تاريخچه آموزش كاركنان
آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی ، که به معنای انتقال مجموعه‌ای از مهارت‌ها و فنون به شکل استاد – شاگردی است ، دارای سابقه بسيار طولانی است . بررسی سوابق تاريخی در اين زمينه نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت سنتی به مراتب از آموزش‌های رسمی و کلاسيک ديرينه‌تر می‌باشد . آنچه که موجبات توجه بنيادی به آموزش ضمن خدمت به مفهوم جديد را ايجاد و تسهيل کرد ، تغيير و تحولاتی گسترده‌ای بود که دستاوردهای مهمی خصوصاً در قلمرو تکنولوژی به همراه داشت . بنابراين می‌توان نتيجه گرفت که توجه به نارسايی‌های آموزش ضمن خدمت سنتی و لزوم تجديد ساختار آموزش کارکنان امری است که عموماً با انقلاب صنعتی پا گرفت و پس از آن توسعه يافت .( فتحی واجارگاه ، 1376 )
مرتبه اصلی توجه به آموزش نيروی انسانی از زمان موج پيشرفت‌‌های عظيم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم شکل گرفت ، اگرچه ريشه آن در دهه‌ها و قرون قبل يافت می‌شود . اين تحولات علاوه بر اين که شرايط لازم برای ورود به مشاغل مختلف را دگرگون ساخت و بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ، مدارک تحصيلی بالاتری را به عنوان شرط ورود به مشاغل قرار دادند ، آموزش نيروی انسانی در ضمن کار نيز مورد توجه خاص قرار گرفت . بررسی سير تحول سازمان‌ها در ممالک توسعه يافته نيز بر اين ادعا صحه می‌گذارد که رمز موفقيت اين سازمان‌ها ، توجه ويژه به تحصيلات ، بازآموزی و آموزش‌های تخصصی در حين کار بوده است . بنابراين در قرن بيستم آموزش ضمن خدمت در بسياری از ممالک توسعه يافته شکل گرفته و در نيمه دوم نهادينه گرديد . برخی از تحولات در اين زمينه در کشورهای مختلف جهان عبارت است از :
    در کشور انگلستان ، آموزش ضمن خدمت به طور جدی در اواسط قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت اما قبل از آن و در قرن نوزدهم تشکيلاتی تحت عنوان معلمين سازمان‌يافته به وجود آمد ( کريم‌زاده ، 1372 ) در سال 1944 برای اولين بار آموزش ضمن خدمت کارکنان به طور سازمان يافته در اين کشور مورد توجه قرار گرفت ( فتحی واجارگاه ، ص 27 ، 1376 )
    در کشور فرانسه ، آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1946 مورد توجه قرار گرفت . در اين سال موسسه‌ای تحت عنوان « موسسه امور اداری » تشکيل شد که عهده‌دار امور مربوط به تهيه ، تدوين و اجرای برنامه‌های آموزشی در سطح سازمان‌های دولتی گرديد . هدف اساسی اين موسسه ، بهبود بخشيدن به خدمات دولتی و اصلاح کيفی آن بود ( فتحی واجارگاه ، ص 28 ، 1376 )
    در کشور ايالات متحده آمريکا ، آموزش ضمن خدمت کارکنان از سال 1949 مورد توجه ويژه قرار گرفت . خصوصاً در نيمه دوم قرن بيستم از توسعه روزافزونی برخوردار گرديد . به اين اعتبار در آموزش و پرورش در دهه 1960 بخش عظيمی از نيروی انسانی تحت پوشش آموزش‌های ضمن خدمت قرار گرفتند .( فتحی واجارگاه ، ص 28 ، 1376 )
    در چين آموزش

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید