ادبیات نظری تحقیق آموزش کارآفرینی فارغ التحصیلان

ادبیات نظری تحقیق آموزش کارآفرینی فارغ التحصیلان

ادبیات نظری تحقیق آموزش کارآفرینی فارغ التحصیلان آموزش کارآفرینی
– مقدمه
مفهوم و اهمیت کارآفرینی
تب کارآفرینی :
کارآفرینی چیست ؟
روند تکاملی مفهوم کارآفرینی و ارائه تعاریف گوناگون از مفهوم کارآفرینی :
دولت و  بهبود فضای کارآفرینی
– اشتغال و بهره‌وری نیروی انسانی
آسیب شناسی فضای کارآفرینی ایران
اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی
ضرورت كار آفريني برای فارغ التحصیلان دانشگاهی
آموزش های مناسب و کارآفرینی
فضا و امکانات و کارآفرینی
ویژگی های شخصیتی و کارآفرینی
کارآفرینی برای فارغ التحصیلان
منابع

آموزش کارآفرینی

– مقدمه
در سال 1990 میلادی تحقیق در خصوص آموزش کارآفرینی همچون یک رشته جدید مورد توجه قرار گرفت و مواردی همچون توسعه روشهای تحقیق برای سنجش اثربخشی آموزش کارآفرینی ، محتوا و روشهای آموزش کارآفرینی ، قابلیت افرادی که در زمینه آموزش کارآفرینی ، آموزش می بینند ، قبول آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها و نه درفعالیتها ، وجود و توسعه یک چارچوب علمی مشترک در زمینه کارآفرینی ، اثربخشی دیگر شیوه های آموزشی و نیازهای آموزشی کارآفرین تعلیم یافته در طول چرخه عمر شرکت ، مورد توجه قرار گرفت ( تقی پور ، 1384 ).
به طور کلی چهاردسته اصلی از دوره های آموزشی کارآفرینی شکل گرفت که این دوره ها عبارتند از : دسته اول : برنامه هایی برای آگاهی و جهت گیری به سوی کارآفرینی است . هدف از این دوره ها ، افزایش آگاهی ، درک و بینش نسبت به کارآفرینی به عنوان یک انتخاب شغلی برای افراد از تمامی اقشار اجتماعی است . اینگونه برنامه ها در مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه تدریس می شود تا انگیزه و تمایل دانش آموزان و دانشجویان برای کارآفرین شدن افزایش یابد . گروههای نژادی ، غیر شاغلان ، مخترعان ، دانشمندان ، کارکنان دولت و بازنشستگان ارتشی و گروههای مختلف ، می توانند تحت پوشش این دوره قرارگیرند ( خالدی و آگهی ، 1388 ). دسته دوم : شامل برنامه های آموزشی است که توسعه تاسیس شرکتها را پوشش می دهد . این برنامه ها به اقتضای شرایط خاص هر کشور طراحی شده اند . کشورهایی همچون آمریکا ، هند ، فیلیپین ، مالزی ، فنلاند و هلند مراکز ویژه ای را برای حمایت از کارآفرینان بالقوه تاسیس کرده اند که ضمن ارائه آموزشهای ویژه جهت توسعه توانائیها و انگیزش افراد ، توسعه مناطق شهری و آموزشهای عملی در نزد کارآفرینان موجود را در برمی گیرد . دسته سوم : دوره ها جهت رشد و بقای کارآفرینان و شرکتهای کوچک طراحی شده است ، که شرکتهای کوچک موجود را پوشش می دهد . واقعیت آن است که این گروه ازشرکتها در هر کشوری باید مورد توجه قرار گیرند . در کشورهای کمونیستی سابق شرکتهای کوچک بسیار مورد توجه قرار می گرفتند و تعداد زیادی از آنها با کمتر از 10 کارمند تاسیس شدند . نیازهای آموزشی در این برنامه ها بسیار متنوع است . از دوره های بسیار مورد قبول در این خصوص می توان به دوره رشد شرکتهای کوچک در

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید