ادبیات نظری تحقیق آموزش پیش از دبستان

ادبیات نظری تحقیق آموزش پیش از دبستان

ادبیات نظری تحقیق آموزش پیش از دبستان خلاصه ای از کار :
– مقدمه
بر اساس تجربيات و بررسي هاي روان شناختي و تربيتي ، سال هاي اوليه زندگي كودكان نقش اساسي در رشد و پرورش آنان ايفا مي نمايدچراكه 80 درصـد شخصيت كــودك ظرف 6 سال اوليه حيات او شكل ميگيرد . براين اساس آموزش و پرورش پيش دبستاني از اهميت ويژه ‏ اي برخوردار بوده و تلاش عمده دولت ها بر اين بوده است كه هرروزه تعداد بيشتري از كودكان تحت پوشش آمــوزشهاي اين دوره قرار گرفته و بــا توجه به ويژگي ها ونيــازهاي فردي ، از آموزشهاي مناسب وسازنده برخوردار گردند . اولين ارتبـاطات انساني – اجتماعي كودكان دردوران پيش دبستانـي شـكل گرفته و شكوفـائي و رشد اين ارتباط منوط به آموزش عشق ورزيدن ، محبت نمودن ، …. و نشان دادن راه صحيح برقراري ارتباط توسط والدين و مربيان آنان مي باشد . در واقع پايه هاي اوليه اعتماد به نفس ، مسئـوليت پذيري و استقلال و خلاقيت كودكان در دوران پيش از دبستان استوار مي گردد . توجه دقيق و مناسب به كودكان به رشد و شكوفائي استعدادهاي آنان كمك مي نمايد . مهدهاي كودك ‏ و مربيان اين مراكز نقش اساسي وحياتي در تربيت و رشد شخصيت كودكان و نيل به اهداف فوق ايفــا مي نمايند ( احدی و کاکاوند ، 1382 ).
……………
– كودكان و آموزش پیش از دبستان
كودكان بزرگترين ثروت هر كشور محسوب مي شوند و ترديدي وجود ندارد كه سرمايه گذاري در راه رفاه و تعليم و تربيت آنان از سرمايه گذاري در هر رشته ديگري براي آينده كشور سودمندتر است . قرن حاضر قرن كودك شناخته شده است و در مقايسه با زمان‌هاي گذشته در واقع همچون دوره‌اي طلايي براي كودك است . بايد بدانيم آموزش پيش از دبستان عبارت است از آموزشي كه از زمان تولد آغاز و تا ششمين سال زندگي كودك ، يعني سن ورود به دبستان ادامه دارد . هر قدر محيط نشو و نماي كودك متعادل تر و آگاهانه تر در جهت شكوفايي استعدادهاي كودك باشد ، هوش او بيشتر و خوي او متعادلتر خواهد شد ( محمدی و همکاران ، 1387 ).
……………..
– تاريخچه آموزش پيش دبستاني تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران به 80 سال پيش باز مي گردد . در سال 1298 مسيونر هاي مذهبي و اقليت هاي ديني به احداث كودكستان ها و مراكز آموزش پيش دبستاني درتهران مبادرت نمودند . در همان اثنا زنده ياد جبار باغچه ‏ بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبريز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال 1307 كودكستان ديگري در شهرستان شيراز داير نمود . گفتني است كه در آن اثنا تنها از كودكان خانواده هاي مرفه و كارمندان عالي رتبه ادارات در اين مراكز ثبت نام به عمل مي آمد . استقبال اي
………………..
– اهمیت و ضرورت آموزش های پیش از دبستان
سریع ترین دوره ی رشد ابعاد شخصیتی انسان ، دوره ی کودکی است . پژوهش ها نشان داده اندکه اگر آموزش ها و محرکات مناسب در این دوره

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید