ادبیات نظری تحقیق آلودگی صوتی

ادبیات نظری تحقیق آلودگی صوتی

ادبیات نظری تحقیق آلودگی صوتی خلاصه ای از کار :
– مقدمه
سر و صدا شایع ترین عامل فیزیکی زیان آور در محیط کار می باشد ( عقیلی نژاد و مصطفایی ، 1379 ) . یکی از مشکلات بهداشتی که در مواجهه با صدای بیش از حد مجاز بروز می کند ، افت شنوایی است ( گل محمدی ، 1378 ).
……………….
– آلودگی صوتی
سر و صدا ( noise ) امواج نامنظمی هستند که ناخوشایند ، ناخواسته و عموما اجتناب ناپذیر بوده ، بین دامنه های فشار ، فرکانسها و طول موجهای آنها رابطه معنی داری وجود ندارد و در صنعت به فراوانی از این نوع صدا تولید و منتشر می گردد ( گل محمدی ، 1999 ).
………………….
– استانداردهای صدا و مقایسه صداها با آن
به منظور پیشگیری از این اثرات و تصمیم گیری در زمینه اجرای طرح های کنترل صدا ، استانداردهایی جهت میزان سر وصدای مجاز در مناطق مختلف شهری از سوی سازمان ها و مجامع علمی معتبر تدوین شده است . سازمان حفاظت محیط زیست میزان صدای مجاز در مناطق پرترافیک ، مناطق مسکونی و اتاق های بیمارستانی را در ساعت های روز به ترتیب 70 ، 55 و 35 دسی بل تعیین کرده است . این سازمان حد مجاز تراز فشار صوت در مناطق تجاری یا سطح شهر را 65 دسی بل تعیین کرده است ( سازمان حفاظت محیطی ، 1380 ).
……………………….
– اثرات آلودگی صوتی در زندگی شهری
اصولا سر و صدای محیط پیرامون در درازمدت به ایجاد ضایعات فیزیولوژیک در انسان منجر شده و گاه آثارشان به صورت خستگی ، خواب آلودگی ، توهم و حتی حملات عصبی تظاهر می نماید . آلودگی صوتی در عصر تکنولوژی اما به عنوان شایع ترین علل کاهش شنوایی عصبی اکتسابی نیز مطرح است و البته هنگامی که این بیماری به گوش آسیب رساند ، دیگر قابل درمان نبوده و متاسفانه افراد آلوده به صوت زمانی متوجه مرض خود می شوند که بیماریشان به مراحل حاد رسیده و غیرقابل بازگشت شده است .
اساسا شلوغی زیاد و آلودگی صوتی نوعی عامل استرس زای بیولوژیک و از عوامل تحریک و تخریب سلسله اعصاب است که نه تنها بر سیستم شنوایی که بر کل بدن آدمی و روان او تاثیرات مخرب خواهد گذاشت . اکثر افراد به نوعی به سر و صداهای ناهنجار محیط زندگی خود به مرور عادت کرده و از آنجا که پارادایم آلودگی صوتی را جزءلاینفک زندگی شان می پندارند لکن ناراحتی ناشی از مضرات آن را چندان حس نمی کنند . در نهایت اختلالات هورمونی و عدم سلامت که یکی از نمادهای عینی اش کاهش شنوایی است سبب شده تا شخص نتواند با مردم و جامعه اطرافش ارتباط موثر و کارآمد برقرار نموده که این به نوبه خود باعث کاهش کیفیت زندگی و سلامت روحی و بهداشت روانی او می شود و باری بر دوش اجتماع و افراد در واقع آن خواهد گذاشت ( باری و غلام نیا ، 1384 ).
……………….
– اثرات سوء آلودگی صوتی بر سلامتی
مطالعات متعدد نشان داده

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید