ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش عوامل پذیرش و ویژگی های بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش عوامل پذیرش و ویژگی های بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش عوامل پذیرش و ویژگی های بانکداری الکترونیکی (فصل دوم) بخش اول : مفاهیم نظری در مورد بانکداری الکترونیک
2 – 1 – 1 . ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي
2 – 1 – 1 – 1 . سرعت
2 – 1 – 1 – 2 . درستي ( صحت )
2 – 1 – 1 – 3 . تجربه ( مهارت ) مشتري
2 – 1 – 2 . انواع بانكداري الكترونيك
2 – 1 – 2 – 1 . بانکداری خانگی
2 – 1 – 2 – 2 . بانکداری از راه دور
2 – 1 – 2 – 3 . بانکداری اینترنتی
2 – 1 – 2 – 4 . تلفن بانک
2 – 1 – 2 – 5 . بانکداری از طریق تلویزیون بانکی
2 – 1 – 2 – 6 . خودپرداز
2 – 1 – 3 . تاريخچه بانكداري الكترونيك در جهان
2 – 1 – 3 – 1 . تاریخچه دولت الکترونیک
2 – 1 – 4 . تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
2 – 1 – 4 – 1 . دولت الکترونیک در ایران
2 – 1 – 4 – 2 . تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی  
  2 – 1 – 4 – 3 . بررسی اثرات دولت الکترونیک
2 – 1 – 4 – 3 – 1 . سطح کلان ( دولت )
2 – 1 – 4 – 3 – 2 . سطح خرد ( سازمان ها – کارکنان ومدیریت )
2 – 1 – 5 . سطوح بانكداري الكترونيك
2 – 1 – 5 – 1 . بانكداري الكترونيكي مصرف کننده ( در سطح مشتری )
2 – 1 – 5 – 2 . بانكداري الكترونيكي بین بانکی
2 – 1 – 6 . ادوار بانكداري مدرن
2 – 1 – 6 – 1 . دوره اول : اتوماسيون پشت باجه
2 – 1 – 6 – 2 . دوره دوم : اتوماسيون جلوي باجه
2 – 1 – 6 – 3 . دوره سوم : متصل كردن مشتريان به حساب هايشان
2 – 1 – 6 – 4 . دوره چهارم يكپارچه سازي سيستم ها و مرتبط كردن مشتري با عمليات بانكي
2 – 1 – 7 . مقايسه بانكداري الكترونيكي با بانكداري سنتي
2 – 1 – 8 . ضرورت هاي گسترش بانكداري الكترونيكي
2 – 1 – 8 – 1 . افزايش كارايي مبادلات
2 – 1 – 8 – 2 . صرفه های مقیاس کوچک تر
2 – 1 – 8 – 3 . تقلیل هزینه های اولیه و تغییر موانع ورود به بازار
2 – 1 – 9 . تجارت الكترونيك

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید