ادببات نظری تحقیق سبک های مدیریتی

ادببات نظری تحقیق سبک های مدیریتی

ادببات نظری تحقیق سبک های مدیریتی خلاصه ای از کار :
سبک های مدیریتی
سیر اندیشه‌های مدیریتی
مکتب کلاسیک
این تئوری‌ها از سال  1880  تا 1920 شروع شدند و به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شوند :
– مکتب  مدیریت علمی  فردریک تیلور
– مکتب  مدیریت اداری  ( اصول‌گرایان )  هنری فایول
– نظریه  بروکراسی آرمانی  ماکس وبر
………..
در سال  ۱۹۲۰  تا 1950 ، در حالی که غرب رکود اقتصادی را تجربه می‌کرد ، برخی از دانشمندان علوم اجتماعی به رهبری  التون مایو مطالعاتی را درباره چگونگی واکنش کارکنان به میزان تولید در صورت تغییر شرایط کاری ، طراحی شغل و محرک‌های مدیری آغاز کردند . بخش اعظم این مطالعات در یکی از واحدهای شرکت  وسترن الکتریک  در شهر  هاثورن  صورت گرفت که بعدها به  مطالعات هاثورن  مشهور شد ( علیان ، 1389 ). نئوکلاسیک‌ها بر جنبه‌های انسانی مدیریت تأکید می‌کردند . طرفداران این روش معتقد بودند که مدیریت باید توجه خود را بر افراد متمرکز کند ؛ به بیان دیگر متغیرهای اجتماعی را مؤثرتر از متغیرهای فیزیکی می‌دانستند ( علیان ، 1389 ). عمده فعالیت‌هایی که در این دوره انجام شد به دو دسته زیر تقسیم می‌شود :
…………..
مکتب سیستم های اجتماعی
نگرش سیستمی ، که تقریباً از دهه  1950  در مدیریت مرسوم شد . طرفداران این نظریه معتقدند نگرش سیستمی بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریه‌های مدیریت و دستیابی به نظریه‌ای جامع است ( فیضی ، 1383 ). 
…………….
مکتب اقتضایی
مکتب اقتضایی ( رهیافت اقتضایی ) ( ۱۹۶۰ تاکنون ) این مکتب با عناوین دیگری چون موقعیت گرایی ، محیط گرایی و شرایط گرایی آمده است . این مکتب که بیشتر طرز فکری درباره سازمان ، مدیریت و پدیده هاست به این موضوع اشاره دارد که در شرایط گوناگون و بسته به اقتضائات زمانی ، مکانی و موقعیتی است که می‌توان درباره یک موضوع اظهار نظر کرد . به عبارتی در حالیکه اندیشمندان مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک به اصول جهانشمول و همیشگی باور داشتند
…………..
مکتب نوگرایی
در مطالعات مدیریت امروز بسیاری از نظریه‌ها از ترکیب تئوری‌های کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها شکل گرفته است . پیروان جدید جنبش مدیریت علمی بر تصمیم‌گیری‌های علمی ، به کارگیری  رایانه  و ابزارهای تصمیم‌گیری تأکید دارند . گروه نظریه‌پردازان امروزی روابط انسانی ، از بهبود و بازسازی سازمان صحبت می‌کنند و جای اصول‌گرایان را کسانی گرفته‌اند که معتقدند قبل از آنکه بتوان به اصولی پایبند شد لازم است مدیران زیادی را به طور عملی مورد مطالعه قرار داد ( الوانی ، 1382 ).
………….
تفاوت مدیریت و رهبری
در مورد مفهوم رهبری ، تفاوت آرا و نظریه ها بسیار است . گروهی رهبری را بخشی از وظایف مدیر محسوب می کنند . در حالی که گروهی دیگر دامنه مفهوم « رهبری » را وسیعتر از « مدیریت » می دانند . رهبری یعنی نفوذ در دیگران برای نیل به هدف ، حال اگر این نفوذ برای نیل به اهداف سازمانی باشد ، آن را مدیریت می نامند . زیرا برای مدیر ،

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید