اثر شرط اجل در عقد بیع

اثر شرط اجل در عقد بیع

هدف از این پایان نامه اثر شرط اجل در عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي بررسی خواهد شد

اثر شرط اجل در عقد بیع

هدف از این پایان نامه اثر شرط اجل در عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي بررسی خواهد شد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 61
حجم 140/525 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

محقق مطالب این تحقیق را در سه مبحث متوالی و هر مبحث را در دو گفتار دنبال می کند. در مبحث نخست این رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع پرداخته می شود. مبحث دوم نیز به بیان تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع اختصاص دارد

 

 

و در نهایت در مبحث سوم از تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع سخن گفته خواهد شد. مطالب هر مبحث نیز در دو گفتار ارائه می شود. در گفتار نخست هر مبحث به بررسی تأثیر شرط اجل در حقوق ایران و در گفتار دوم به بررسی تأثیر شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا اشاره می شود. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تأثیر شرط اجل در عقد بیع    

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع    

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران    
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس    
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان    
گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل    
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع    

 

فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع    

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران    
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه‌ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد    
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد    
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا    

 

 

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع    

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران    
گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع    
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع    
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا    
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت    
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه‌ی جبرانی فسخ قرارداد    

نتیجه گیری کل پایان نامه    
فهرست منابع و مأخذ    

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید