دسته بندی "معماری و شهرسازی"

پاورپوینت مطالعات تطبیقی مجتمع مسکونی وکیل آباد پاورپوینت مطالعات تطبیقی مجتمع مسکونی وکیل آباد را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مطالعات تطبیقی مجتمع مسکونی وکیل آباد در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت مطالعات تطبیقی مجتمع مسکونی وکیل آباد : پاورپوینت مطالعات تطبیقی مجتمع مسکونی […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت مطالعات اقامتی هتل (بررسی طراحی های هتل ) پاورپوینت مطالعات اقامتی هتل (بررسی طراحی های هتل ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مطالعات اقامتی هتل (بررسی طراحی های هتل ) در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت مطالعات اقامتی هتل (بررسی طراحی های […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی ملاحضات طراحی سازه ، سرمایش و گرمایش در مجتمع های مسکونی پاورپوینت بررسی ملاحضات طراحی سازه ، سرمایش و گرمایش در مجتمع های مسکونی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی ملاحضات طراحی سازه ، سرمایش و گرمایش در مجتمع های مسکونی در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت معرفی قیر وساختمان شیمیایی آن پاورپوینت معرفی قیر وساختمان شیمیایی آن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت معرفی قیر وساختمان شیمیایی آن در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت معرفی قیر وساختمان شیمیایی آن : پاورپوینت معرفی قیر وساختمان شیمیایی آن در 33 اسلاید […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت معرفی سیستم های گرمایشی و سرمایشی پاورپوینت معرفی سیستم های گرمایشی و سرمایشی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت معرفی سیستم های گرمایشی و سرمایشی در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت معرفی سیستم های گرمایشی و سرمایشی : پاورپوینت معرفی سیستم های گرمایشی […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر : پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر در 58 اسلاید […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی معجزه پلیمر برای هزاره جدید پاورپوینت بررسی معجزه پلیمر برای هزاره جدید را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی معجزه پلیمر برای هزاره جدید در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی معجزه پلیمر برای هزاره جدید : پاورپوینت بررسی معجزه پلیمر برای […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه امام كاشان سلطانیه پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه امام كاشان سلطانیه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه امام كاشان سلطانیه در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه امام كاشان سلطانیه : پاورپوینت […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی مسجد جامع اصفهان پاورپوینت بررسی مسجد جامع اصفهان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مسجد جامع اصفهان در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مسجد جامع اصفهان : پاورپوینت بررسی مسجد جامع اصفهان در 33 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی مرمت خانه امیر لطیفی-گرگان پاورپوینت بررسی مرمت خانه امیر لطیفی-گرگان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مرمت خانه امیر لطیفی-گرگان در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مرمت خانه امیر لطیفی-گرگان : پاورپوینت بررسی مرمت خانه امیر لطیفیگرگان در 59 اسلاید […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود