دسته بندی "معماری و شهرسازی"

پاورپوینت بررسی معماری آپارتمان مسکونی ۲۱۰، مهرشهر کرج (نمونه مشابه مسکونی) پاورپوینت بررسی معماری آپارتمان مسکونی ۲۱۰، مهرشهر کرج (نمونه مشابه مسکونی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی معماری آپارتمان مسکونی ۲۱۰، مهرشهر کرج (نمونه مشابه مسکونی) در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بتن اکسپوز، متریالی سخت و زیبا در طراحی داخلی پاورپوینت بتن اکسپوز، متریالی سخت و زیبا در طراحی داخلی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بتن اکسپوز، متریالی سخت و زیبا در طراحی داخلی در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بتن اکسپوز، متریالی […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی کاخ گلستان نگین کاخ های تهران پاورپوینت بررسی کاخ گلستان نگین کاخ های تهران را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی کاخ گلستان نگین کاخ های تهران در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی کاخ گلستان نگین کاخ های تهران : پاورپوینت […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی : پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی شهر سوخته و شگفتیهای آن پاورپوینت بررسی شهر سوخته و شگفتیهای آن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی شهر سوخته و شگفتیهای آن در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی شهر سوخته و شگفتیهای آن : پاورپوینت بررسی شهر سوخته و […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی سبک معماری نئوکلاسیک پاورپوینت بررسی سبک معماری نئوکلاسیک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سبک معماری نئوکلاسیک در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سبک معماری نئوکلاسیک : پاورپوینت بررسی سبک معماری نئوکلاسیک در 33 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی سازه های آبی شوشتر پاورپوینت بررسی سازه های آبی شوشتر را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سازه های آبی شوشتر در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سازه های آبی شوشتر : پاورپوینت بررسی سازه های آبی شوشتر در 34 اسلاید […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی 3 نمونه مشابه هتل ایرانی و خارجی پاورپوینت بررسی 3 نمونه مشابه هتل ایرانی و خارجی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی 3 نمونه مشابه هتل ایرانی و خارجی در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی 3 نمونه مشابه هتل ایرانی […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی نمای ساختمان دانلود پاورپوینت بررسی نمای ساختمان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود دانلود پاورپوینت بررسی نمای ساختمان در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی دانلود پاورپوینت بررسی نمای ساختمان : پاورپوینت بررسی نمای ساختمان در 52 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی سبک معماری یونان دانلود پاورپوینت بررسی سبک معماری یونان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود دانلود پاورپوینت بررسی سبک معماری یونان در دسته بندی فایل های معماری و شهرسازی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی دانلود پاورپوینت بررسی سبک معماری یونان : پاورپوینت بررسی سبک معماری یونان در 35 اسلاید زیبا […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود