دسته بندی "مدیریت"

مقاله بررسی چارچوبی به منظور مطالعه تطبیقی آموزشهای کارآفرینی مقاله بررسی چارچوبی به منظور مطالعه تطبیقی آموزشهای کارآفرینی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله بررسی چارچوبی به منظور مطالعه تطبیقی آموزشهای کارآفرینی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقاله بررسی چارچوبی به منظور مطالعه تطبیقی آموزشهای کارآفرینی […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

ترجمه مقاله اصول توسعه صنعتی تولکیت های مدیریت فناوری استراتژیک مرتبط ترجمه مقاله اصول توسعه صنعتی تولکیت های مدیریت فناوری استراتژیک مرتبط را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اصول توسعه صنعتی تولکیت های مدیریت فناوری استراتژیک مرتبط در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله اصول […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی (گومز و همکاران، 2005) پرسشنامه ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی (گومز و همکاران، 2005) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی (گومز و همکاران، 2005) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن، 1981) پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن، 1981) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن، 1981) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن، 1981) : دانلود پرسشنامه استاندارد فردگرایی اقتصادی (فلدمن، 1981)، در قالب word و در 2 صفحه به […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت عناصر و مفاهیم سازماندهی(فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) پاورپوینت عناصر و مفاهیم سازماندهی(فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت عناصر و مفاهیم سازماندهی(فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین (دی گروت و همکاران، 2013) پرسشنامه چابکی زنجیره تامین (دی گروت و همکاران، 2013) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه چابکی زنجیره تامین (دی گروت و همکاران، 2013) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه چابکی زنجیره تامین (دی گروت و همکاران، 2013) […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی(فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی(فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی(فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

دانلود پاورپوینت هماهنگی (فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) دانلود پاورپوینت هماهنگی (فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود دانلود پاورپوینت هماهنگی (فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی دانلود پاورپوینت هماهنگی […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان (فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان (فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان (فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999) پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999) : دانلود پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (سرسیک، 1999)، در قالب word و در 2 صفحه به […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود