دسته بندی "علوم تربیتی"

مقاله بررسی تطبیقی مراحل تربیت از دیدگاه آموزه های اسلامی و علم روانشناسی مقاله بررسی تطبیقی مراحل تربیت از دیدگاه آموزه های اسلامی و علم روانشناسی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله بررسی تطبیقی مراحل تربیت از دیدگاه آموزه های اسلامی و علم روانشناسی در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان : پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان در 40 اسلاید زیبا […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم : پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم در 29اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس : پاورپوینت تعلیم […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک : پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

ترجمه مقاله بررسی عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در اویل دوران کودکی کودکان دو زبانه و تک زبانه ترجمه مقاله بررسی عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در اویل دوران کودکی کودکان دو زبانه و تک زبانه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در اویل دوران کودکی کودکان دو […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

ترجمه مقالات ویژگی های کارآموزان در انتقال آموزش: رابطه بین خودکارآمدی، انگیزش برای یادگیری، انگیزه به انتقال و انتقال آموزش ترجمه مقالات ویژگی های کارآموزان در انتقال آموزش: رابطه بین خودکارآمدی، انگیزش برای یادگیری، انگیزه به انتقال و انتقال آموزش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقالات ویژگی های کارآموزان در انتقال آموزش: رابطه بین […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015) پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015) در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015) : دانلود پرسشنامه استاندارد هزینه تکلیف (فلاک و […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی نظارت حمایتی در هزاره سوم پاورپوینت بررسی نظارت حمایتی در هزاره سوم را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی نظارت حمایتی در هزاره سوم در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی نظارت حمایتی در هزاره سوم : پاورپوینت بررسی نظارت حمایتی در هزاره […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت تأثیر و وظیفه اخلاق حرفه ای ناظر و معلم پاورپوینت تأثیر و وظیفه اخلاق حرفه ای ناظر و معلم را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تأثیر و وظیفه اخلاق حرفه ای ناظر و معلم در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تأثیر و وظیفه اخلاق […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود