دسته بندی "طراحی و تحلیل"

کد متلب مدلسازی کالکتور خورشیدی کد متلب مدلسازی کالکتور خورشیدی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود کد متلب مدلسازی کالکتور خورشیدی در دسته بندی فایل های طراحی و تحلیل قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی کد متلب مدلسازی کالکتور خورشیدی : در این پروژه معادله پارابولیک ناپایدار انتقال حرارت با شرایط مرزی جابه جایی […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود