دسته بندی "ریاضی"

ترجمه مقاله مقدمه ای بر اسپلاین B-Spline با توجه به CAGD ترجمه مقاله مقدمه ای بر اسپلاین B-Spline با توجه به CAGD را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای بر اسپلاین B-Spline با توجه به CAGD در دسته بندی فایل های ریاضی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله مقدمه […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت درس ریاضی : مجموعه ها پاورپوینت درس ریاضی : مجموعه ها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت درس ریاضی : مجموعه ها در دسته بندی فایل های ریاضی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت درس ریاضی : مجموعه ها : پاورپوینت درس ریاضی مجموعه ها در 120 صفحه پاورپوینت درس ریاضی […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

ترجمه مقاله استفاده از روش Lanczos برای حل برخی از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ترجمه مقاله استفاده از روش Lanczos برای حل برخی از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله استفاده از روش Lanczos برای حل برخی از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی اعداد مختلط پاورپوینت بررسی اعداد مختلط را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی اعداد مختلط در دسته بندی فایل های ریاضی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی اعداد مختلط : پاورپوینت بررسی اعداد مختلط در 42 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt پاورپوینت بررسی اعداد مختلط

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی در دسته بندی فایل های ریاضی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی : پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی در 36 اسلاید زیبا و […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

کد متلب حل دستگاه معادلات خطی به روش حذفی گوس با توضیحات کامل در ورد کد متلب حل دستگاه معادلات خطی به روش حذفی گوس با توضیحات کامل در ورد را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود کد متلب حل دستگاه معادلات خطی به روش حذفی گوس با توضیحات کامل در ورد در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

کد متلب حل معادله دیفرانسیل معمولی با روش عددی رانگ کوتای مرتبه چهار با توضیحات خط به خط در ورد کد متلب حل معادله دیفرانسیل معمولی با روش عددی رانگ کوتای مرتبه چهار با توضیحات خط به خط در ورد را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود کد متلب حل معادله دیفرانسیل معمولی با روش عددی رانگ […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

کد متلب تابع درون یاب و برون‏ یاب درجه سه cubic spline با توضیحات کامل در ورد کد متلب تابع درون یاب و برون‏ یاب درجه سه cubic spline با توضیحات کامل در ورد را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود کد متلب تابع درون یاب و برون‏ یاب درجه سه cubic spline با توضیحات کامل در […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

کد متلب حل دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی کوپل شده (ODE) با روش رانگ-کوتای مرتبه 4 با توضیحات خط به خط در ورد و قابلیت دریافت معادلات از کاربر کد متلب حل دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی کوپل شده (ODE) با روش رانگ-کوتای مرتبه 4 با توضیحات خط به خط در ورد و قابلیت دریافت معادلات از […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

کد متلب برای روش تصنیف (محاسبات عددی ) کد متلب برای روش تصنیف (محاسبات عددی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود کد متلب برای روش تصنیف (محاسبات عددی ) در دسته بندی فایل های ریاضی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی کد متلب برای روش تصنیف (محاسبات عددی ) : کد متلب برای […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود