دسته بندی "روانشناسی و علوم تربیتی"

پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی : دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی و مسیر ترقی، در قالب word و در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث : دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی توانایی جرّ و بحث، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه ارزش های شخصیتی (شری و ورما، 1994) پرسشنامه ارزش های شخصیتی (شری و ورما، 1994) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه ارزش های شخصیتی (شری و ورما، 1994) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه ارزش های شخصیتی (شری و ورما، 1994) : […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، 2006 ) پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، 2006 ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، 2006 ) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

آزمون نشانه های واکنش به تجاوز ( دیان کیلپاتریک ) آزمون نشانه های واکنش به تجاوز ( دیان کیلپاتریک ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود آزمون نشانه های واکنش به تجاوز ( دیان کیلپاتریک ) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی آزمون نشانه های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

آزمون خلاقیت شغلی (جزنی و همکاران، 1382) آزمون خلاقیت شغلی (جزنی و همکاران، 1382) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود آزمون خلاقیت شغلی (جزنی و همکاران، 1382) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی آزمون خلاقیت شغلی (جزنی و همکاران، 1382) : دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

آزمون پنج مقیاسی عزت نفس برای کودکان (پپ و همکاران) آزمون پنج مقیاسی عزت نفس برای کودکان (پپ و همکاران) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود آزمون پنج مقیاسی عزت نفس برای کودکان (پپ و همکاران) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی آزمون پنج مقیاسی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه سنجش دعاها پرسشنامه سنجش دعاها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه سنجش دعاها در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه سنجش دعاها : دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش دعاها، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه خود شناسی پرسشنامه خود شناسی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه خود شناسی در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه خود شناسی : دانلود پرسشنامه استاندارد خود شناسی، در قالب word و در 10 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث : دانلود پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه استاندارد تشخیص هیجان و احساسات پرسشنامه استاندارد تشخیص هیجان و احساسات را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه استاندارد تشخیص هیجان و احساسات در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه استاندارد تشخیص هیجان و احساسات : دانلود پرسشنامه استاندارد تشخیص هیجان و احساسات، در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه تجربه های اوج 70 ماده ای پرسشنامه تجربه های اوج 70 ماده ای را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه تجربه های اوج 70 ماده ای در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه تجربه های اوج 70 ماده ای : دانلود پرسشنامه استاندارد تجربه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین ، 1972 مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین ، 1972 را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین ، 1972 در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین ، 1972 : دانلود پرسشنامه استاندارد همدلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقیاس کنترل عواطف ACS مقیاس کنترل عواطف ACS را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقیاس کنترل عواطف ACS در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقیاس کنترل عواطف ACS : دانلود پرسشنامه استاندارد کنترل عواطف (ACS)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقیاس کنترل شخصی PCS مقیاس کنترل شخصی PCS را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقیاس کنترل شخصی PCS در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقیاس کنترل شخصی PCS : دانلود پرسشنامه استاندارد کنترل شخصی (PCS)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقیاس خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ ، و ﻟـﺪ ، 1982) مقیاس خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ ، و ﻟـﺪ ، 1982) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقیاس خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ ، و ﻟـﺪ ، 1982) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقیاس خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ ، و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS : دانلود پرسشنامه استاندارد خلق و خوی مالهوترا(MTS)، در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS : دانلود پرسشنامه استاندارد تکمیل جمله ماینر (MSCS)، در قالب word و در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان : دانلود پرسشنامه استاندارد استرس […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک کرای ، 1992) پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک کرای ، 1992) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک کرای ، 1992) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی : دانلود پرسشنامه استاندارد موانع خلاقیت سازمانی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقیاس مردانگی – زنانگی (میشل گوکلن) مقیاس مردانگی – زنانگی (میشل گوکلن) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقیاس مردانگی – زنانگی (میشل گوکلن) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقیاس مردانگی – زنانگی (میشل گوکلن) : دانلود پرسشنامه استاندارد مردانگی زنانگی (میشل گوکلن)، در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه سنجش ادراك خویشتن پرسشنامه سنجش ادراك خویشتن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه سنجش ادراك خویشتن در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه سنجش ادراك خویشتن : دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش ادراك خویشتن، در قالب word و در 13 صفحه به همراه راهنمای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر : دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش فرزند نسبت به پدر، […]

مشاهده کامل محصول و خرید