دسته بندی "دندان پزشکی"

پاورپوینت بررسی چگونگی، جداسازی، انتقال و دفع زباله های دندانپزشکی پاورپوینت بررسی چگونگی، جداسازی، انتقال و دفع زباله های دندانپزشکی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی چگونگی، جداسازی، انتقال و دفع زباله های دندانپزشکی در دسته بندی فایل های دندان پزشکی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی چگونگی، جداسازی، انتقال […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

ترجمه مقاله درمان ریشه دندان از موارد ناهنجار قدامی با کمک یک مدل دندان چاپ فیزیکی 3 بعدی ترجمه مقاله درمان ریشه دندان از موارد ناهنجار قدامی با کمک یک مدل دندان چاپ فیزیکی 3 بعدی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله درمان ریشه دندان از موارد ناهنجار قدامی با کمک یک مدل دندان […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

ترجمه مقاله برنامه ریزی جراحی و بازسازی مویرگ ها از فک پایین با فلپ نازک نی با استفاده از طراحی به کمک کامپیوتر، مدل سازی نمونه سریع، و صفحات از قبل ترجمه مقاله برنامه ریزی جراحی و بازسازی مویرگ ها از فک پایین با فلپ نازک نی با استفاده از طراحی به کمک کامپیوتر، مدل […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود